Het ontbreekt de duurzame beweging niet aan feiten, maar aan levendige emoties

pagina 22-23