Deutsche maakt U-bocht inzake kapitaaluitbreiding

None

Anshu Jain en Jürgen Fitschen hebben zich bedacht. De twee uitvoerend directeuren van Deutsche Bank hebben hun voornemen om het kapitaal louter organisch te laten groeien losgelaten, ten gunste van een plan om 4,8 miljard euro binnen te halen via de uitgifte van nieuwe aandelen en achtergestelde obligaties. De stap verhelpt een mogelijk kapitaaltekort bij haar Amerikaanse dochteronderneming.

Maar niemand is bijzonder onder de indruk van deze kapitaaluitbreiding, en de ommezwaai schaadt de geloofwaardigheid van het management. Omdat het schandaal rond de manipulatie van de interbancaire Libor-rente nog niet achter de rug is, is Deutsche ook nog steeds niet uit de problemen.

De bank wil in eerste instantie 2,8 miljard euro binnenhalen via een aandelenplaatsing. Een claimemissie zou de bestaande aandeelhouders enigszins hebben beschermd tegen de verwatering die gepaard gaat met de verkoop van nieuwe aandelen. Maar aandelenplaatsingen zorgen nu eenmaal voor een snelle toevloed van nieuw kapitaal. Daardoor zou het kernkapitaal van de bank moeten kunnen uitkomen op 9,5 procent, waardoor Deutsche niet langer een achterblijver zou zijn bij het voldoen aan de nieuwe regels uit het Basel III-akkoord.

De uitgifte van 2 miljard euro aan achtergestelde obligaties is voor later dit jaar voorzien en lijkt vooral te zijn bedoeld om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de schuldenlast van Deutsche’s Amerikaanse dochteronderneming, zonder dat daar een té omvangrijke kapitaaloverdracht vanuit Duitsland voor nodig is die het moederconcern kwetsbaar zou maken.

Alles bij elkaar zouden de stappen net genoeg moeten zijn om te voldoen aan de behoeften van Deutsche’s ondergekapitaliseerde en overmatig met vreemd kapitaal gefinancierde Amerikaanse activiteiten.

Toch is de foutmarge klein. De voorzieningen die voor een Libor-schikking moeten worden getroffen, kunnen nog stijgen. Bovendien heeft de Noorse belegger Alexander Vik een rechtszaak tegen Deutsche aangespannen over mislukte valutatransacties tussen 2006 en 2008 – een zaak die vragen heeft opgeroepen over het risicomanagement van de bank vóór de crisis.

Nadat de bank zo luidruchtig de voordelen had verkondigd van een strategie om kapitaal op te bouwen door een tijdlang geen winstuitkeringen uit te betalen, is het raar dat Deutsche haar U-bocht nu beschrijft als een simpele ”versnelling van onze vooruitgang”. Jain en Fitschen hadden al nieuw aandelenkapitaal kunnen en moeten binnenhalen toen ze op 11 september hun plan bekendmaakten om de bank er weer bovenop te helpen. Gelukkig n heeft de beurskoers van Deutsche sindsdien nauwelijks een krimp gegeven.

Beide directeuren van Deutsche kunnen hiermee op dit moment wegkomen. Maar vooral Jain, die de zakenbank heeft geleid vóór zijn promotie tot medetopman, zal op zijn tellen moeten passen.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • Dominic Elliott