Het programma voor vandaag: van saluutschoten tot rondvaart

Foto ANP / Koen van Weel

Het wordt een drukke dag voor prins, en straks koning, Willem-Alexander en prinses/koningin Maxima. Amsterdam staat de hele dag in het teken van de troonswisseling die live op televisie is te volgen. Hierbij het spoorboekje van de dag.

09.00 uur Amsterdam wordt vandaag om negen uur ‘s ochtends met saluutschoten wakker. Het fregat Evertsen zal al varend over het IJ 101 keer schieten. “Om het onbegrensde van het eerbetoon aan te tonen komt er nog een schot bij”, legt een woordvoerder van Defensie uit bij de NOS.

10.00 - 10.30 uur De koningin treedt af. In de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam tekent ze de Akte van Abdicatie. Vooraf houdt ze een korte en laatste toespraak als koningin. Na Beatrix ondertekent Willem-Alexander, die nu automatisch koning is, de Akte. Daarna tekent Maxima. De getuigen die de Akte ook tekenen zijn onder andere de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het Kabinet van de Koning. De leden van de Koninklijke Familie zijn ook aanwezig bij de abdicatie.

Het tekenen van de Akte van Abdicatie in 1980. Foto ANP

10.30 - 10.50 uur De balkonscène. Het is nu officieel Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden die vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam het volk toezwaaien. Prinses Beatrix en de nieuwe koning houden een korte toespraak waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Ook de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn op het balkon aanwezig.

13.30 uur Na een korte pauze begint de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Voorzitter Fred de Graaf van de senaat opent die bijeenkomst aan het begin van de middag. Aanwezig zijn de leden van de Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State van het Koninkrijk en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zestien leden van de Eerste en Tweede Kamer zullen de eed niet afleggen, een deel daarvan zal wel aanwezig zijn.

13.50 uur Prinses Beatrix en overige leden van de Koninklijke Familie lopen naar De Nieuwe Kerk.

14.00 uur De Koning en het hoofdcortège gaan op weg naar De Nieuwe Kerk. Bij aankomst roept de ceremoniemeester “De Koning”. Het Wilhelmus klinkt terwijl Willem-Alexander, in koningsmantel naar de troon loopt. Hij passeert dan de credenstafel waar de zogenaamde Nederlandse regalia liggen. Naast de kroon zijn dat de scepter, de rijksappel, het Rijkszwaard en de Rijksbanier. Daar worden het exemplaar van de Grondwet bijgelegd en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

14.00 - 15.30 uur Koning Willem-Alexander wordt beëdigd en ingehuldigd tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Willem-Alexander houdt een toespraak en legt de eed af.

“Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! (Dat beloven wij!)”

Fred de Graaf, voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, houdt een toespraak. Hij legt de inhuldigingsverklaring af, daarna leggen de leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten een eed of belofte af.

15.30 uur De Koning en zijn gevolg lopen terug naar het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

16.30 uur De officiële receptie is ook in het Koninklijk Paleis. Onder de aanwezigen zijn volgens de traditie niet de zittende vorsten aanwezig maar de troonopvolgers. Ook de leden van de Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State van het Koninkrijk, de gouverneurs en premiers van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten, het Corps Diplomatique en andere autoriteiten zijn van de partij.

19.30 uur Voorafgaand aan de rondvaart zullen de koning en koningin in het EYE Filmmuseum via videoverbinding kijken en luisteren naar het Koningslied dat in Ahoy Rotterdam wordt uitgevoerd.

19.45 uur - 21.00 uur Samen met hun dochters maken de koning en koningin een vaartocht over het IJ. De boot krijgt een ere-escorte van de roeiers van Holland Acht (gouden medaille OS Atlanta ‘96), windsurfer Dorian van Rijsselberghe (goud OS Londen ‘12) en van schaatsers Bart Veldkamp, Gianni Romme en Marianne Timmer. Het Nationaal Ballet voert Trois Gnossiennes van choreograaf Hans van Manen uit en op de Kop van het Java-eiland speelt het Koninklijk Concertgebouw Orkest en Armin van Buuren. Meer informatie over de vaarroute en het programma is hier te vinden.

21.30 uur In het Muziekgebouw aan ’t IJ gaat de nieuwe koning met zijn gasten dineren. Aansluitend is er een feest. Het publiek kan terecht op het Museumplein, vandaag Oranjeplein. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor André Rieu die een speciale Koningswals heeft gecomponeerd. Ook André van Duin en Martijn Fischer, die André Hazes speelt in de musical ‘Hij gelooft in mij’, zijn aanwezig.