De abdicatie is een feit: Willem-Alexander is de nieuwe koning

Foto ANP

Koningin Beatrix heeft om 10.07 uur in de Mozeszaal in het Koninklijk Paleis op de Dam de Akte van Abdicatie getekend. Prins Willem-Alexander is de nieuwe koning, Máxima is koningin en Beatrix is vanaf nu prinses.

Beatrix sprak kort voorafgaand aan de abdicatie in het Paleis op de Dam:

“Vandaag maak ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt om het Koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander.”

De directeur van het kabinet der koningin, Chris Breedveld, las daarna de Akte voor. In de tekst stond onder andere:

“Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden, welk koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger.” (lees hier de hele tekst)

Beatrix, Willem-Alexander en Máxima hebben daarop hun handtekening onder de Akte gezet. Daarna begonnen de klokken te luiden en werd op het paleis het vaandel van de nieuwe koning gehesen. Meteen steeg een luid gejuich op van de duizenden mensen buiten op de Dam. “Bea bedankt”, werd daar gescandeerd.

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix houden elkaar hand vast na de ondertekening van de Akte. Foto ANP

De getuigen die de Akte daarna ook tekenden zijn onder andere de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het Kabinet van de Koning. De leden van de Koninklijke Familie zijn ook aanwezig bij de abdicatie. Het perkamenten document wordt voorzien van het grootzegel en later in de Nieuwe Kerk tentoongesteld.

De tekst van de akte verschilt iets van die van de akte die Beatrix’ moeder Juliana in 1980 ondertekende. Het taalgebruik is iets moderner. Verder meldde Juliana dat zij “na rijp beraad” en “geheel vrijwillig” afstand deed van de troon. Deze toevoegingen liet Beatrix weg.

Om half elf werd koning Willem-Alexander officieel voorgesteld aan het volk door prinses Beatrix, tijdens de traditionele balkonscène. Ook koningin Máxima was aanwezig. Beatrix sprak tot haar zoon en zei:

“Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u te mogen voorstellen uw nieuwe koning: Willem-Alexander.”

Na haar korte toespraak zei Beatrix in de microfoon tegen Willem-Alexander en Máxima: “Even wuiven misschien”. Vervolgens sprak de nieuwe koning tot de menigte op de Dam. Hij zei:

“Lieve moeder, vandaag heeft u afstand gedaan van het koningschap. 33 bewogen jaren waarvoor wij u intens, intens dankbaar zijn. Ik wil u en alle mensen in ons koninkrijk hartelijk bedanken voor al uw steun en toeverlaat. Dank u wel.”

Daarna betraden de kroonprinses Amalia, en prinsessen Alexia en Ariane het balkon. Na de balkonscène wordt er geluncht in het Koninklijk Paleis. In de Nieuwe Kerk wordt de nieuwe koning vanmiddag ingehuldigd tijdens een verenigde vergadering van de Staten-Generaal.

Kijk de ondertekening hier, en de balkonscène hier terug.

Bekijk onze In Beeld van de abdicatie: