Extra ledenraad PvdA over motie illegaliteit

PvdA-leider Diederik Samsom (links) en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gisteren tijdens het partijcongres van de PvdA.
PvdA-leider Diederik Samsom (links) en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gisteren tijdens het partijcongres van de PvdA. ANP / Catrinus van der Veen

De PvdA houdt over twee weken een extra politieke ledenraad. Aanleiding is de motie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit die gisteren door het congres van de sociaaldemocraten met een grote meerderheid werd aangenomen. De extra politieke ledenraad op 12 mei komt er op initiatief van partijleider Diederik Samsom, meldt de partij.

Samsom kondigde gisteren aan het slot van het congres aan dat hij niet wil tornen aan de afspraak die hij met de VVD heeft gemaakt. “Ik maakte een afspraak en met uw toestemming gaf ik mijn woord”, zo hield hij de aanwezigen voor. Hij refereerde daarmee aan het eerdere congres waarop werd ingestemd met het regeerakkoord.

Samsom nu in de verklaring op de website van de PvdA:

“Ik heb geconstateerd dat er behoefte is aan meer tijd en ruimte om in gesprek te gaan over deze afweging van de fractie. Ik wil dat op korte termijn doen en verantwoording afleggen aan de leden over deze afweging.”

Het bestuur van de PvdA adviseerde de leden om de motie die de partij oproept om illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar te stellen te verwerpen. Daar trokken ze zich echter niets van aan. De motie was een initiatief van de Iraanse voormalige vluchteling Sander Terphuis.

De politieke ledenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de PvdA-fractie in het parlement en aan het partijbestuur. De raad bestaat uit afgevaardigden van afdelingen en andere groeperingen binnen de partij. Ook kunnen alle leden van de partij meepraten en meestemmen over politiek-inhoudelijke onderwerpen.