Randstad-Noord wordt metropool

Het noordelijke deel van de Randstad moet over pakweg twintig jaar een metropool zijn die zich kan meten met agglomeraties als Parijs, Londen, Frankfurt, Milaan en Berlijn. Daartoe moeten de komende jaren zestigduizend woningen worden gebouwd in en rondom Almere. Deze ambitie staat in een structuurvisie van het Rijk die vanmiddag wordt gepresenteerd.

Het gebied tussen Haarlem en Utrecht heeft de „potentie” om uit te groeien tot een metropool, zegt Guido van Woerkom, voorzitter van een platform van maatschappelijke organisaties die de afgelopen vier jaar hebben meegedacht over de structuurvisie. Van Woerkom: „Er is een trek naar de steden. Dat maakt deze steden tot het hart van de economie en het hart van de welvaart.”

Almere moet verder uitgroeien tot een meer veelzijdige stad, met meer bedrijven zoals „datacentra” voor „bètamensen”. Ook moeten er meer „hoogstedelijke” woningen komen, anders gezegd: Almere moet meer worden dan een slaapstad voor Amsterdammers die een ruim huis met en tuin willen. Als „symbool” van de groei van Almere ziet Van Woerkom de wereldexpo Floriade van 2022 in de stad.

De Randstad-metropool moet over enkele jaren extra aantrekkelijk worden door de aanleg van een groots nieuw natuurgebied in het Markermeer. Vereniging Natuurmonumenten laat eilanden aanleggen alsmede natuurvriendelijke oevers, ook geschikt voor recreanten. Dat karwei zal bovendien de kwaliteit van het water in het Markermeer verbeteren. Die laat nu te wensen over.

De ambitie voor een metropool van het Rijk is volgens Van Woerkom een „totale ommekeer” van het beleid dat jarenlang de ruimtelijke ordening beheerste.