Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Schippers: hervormingen zorg gaan door

Minister Schippers zegt trots en blij te zijn met het zorgakkoord.
Minister Schippers zegt trots en blij te zijn met het zorgakkoord. Foto: ANP / Martijn Beekman

De hervormingen in de zorg zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord gaan door. Dat zei minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vandaag tijdens de presentatie van het zorgakkoord.

Schippers zei ‘trots’ en ‘heel blij’ te zijn met het zorgakkoord. Daarin wordt in totaal voor 1,1 miljard euro geschoven in de zorgbegroting. De minister zei:

“Ik kan me niet heugen dat er ooit zo’n breed akkoord is gesloten.”

Onderdeel van het akkoord is onder meer dat de bezuiniging op de thuiszorg wordt afgezwakt: veertig in plaats van 75 procent van het budget wordt gekort. Ook kunnen meer mensen gebruik blijven maken van zorg in een instelling. De nullijn voor zorgpersoneel is ook van tafel. Maar het akkoord kost geen extra geld, zei Schippers. Het loslaten van de nullijn wordt namelijk betaald uit een ‘incidentele component’, aldus de bewindsvrouw. Jeroen Wester, politiek redacteur van NRC Handelsblad zegt:

“Er is een principe-akkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. De nullijn komt over een paar maanden niet plots weer op tafel als er meer moet worden bezuinigd. Dankzij de loonmatiging kon de nullijn worden geschrapt.”

Enkele van de belangrijke punten zijn:

  • De pensioenvoorziening van UMC’s wordt ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat moet de mobiliteit tussen academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen vergroten.
  • Vanaf 2014 zijn er geen financiële extra’s voor zorgpersoneel. In het regeerakkoord zou dit pas in 2016 ingaan. In de officiële omschrijving heet het: “Het op nul stellen van de ruimte voor de incidentele looncomponent (ILO) starten in 2014 en door te laten lopen tot met 2017. Met deze afspraken vindt er binnen de sector een verschuiving plaats van 1,1 miljard waardoor de sector zelf financiering van deze maatregelen mogelijk maakt.”
  • In plaats van 25 procent blijft nu 60 procent (530 miljoen euro) van het budget voor huishoudelijke hulp behouden. Ook nieuwe cliënten in de Wmo kunnen in 2014 een beroep blijven doen op huishoudelijke hulp.
  • Er is veel inspanning om gedwongen ontslagen te voorkomen. Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om personeel van werk naar werk te begeleiden.
  • Dagbesteding en persoonlijke verzorging van zieken zal in 2014 – in tegenstelling tot wat daarover in het Regeerakkoord was opgenomen - behouden blijven.
  • Meer mensen komen in aanmerking voor zorg in een instelling. Het gaat dan om ouderen met een zwaardere zorgvraag en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve en visuele handicap en gedragsproblemen.

‘Akkoord leidt tot 40.000 extra banen’

De minister benadrukte dat de hervormingen uit het regeerakkoord gewoon doorgaan. “Maar daarbij komen aspecten die betrekking hebben op werknemers en patiënten”, zei ze. “We staan aan de vooravond van grote hervormingen”, zei staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). Het akkoord leidt volgens hem tot veertigduizend banen extra. Ook komen de partijen een ‘heel eind’ om gedwongen ontslagen te voorkomen, zei hij.

Vakbond Abvakabo FNV zet geen handtekening onder het akkoord. Marleen Barth van GGZ Nederland en Patrick Fey van de CNV zeiden dat heel jammer te vinden. “Maar de bonden die hier staan, staan pal voor het akkoord”, aldus Barth. Ook Van Rijn vindt het ‘heel jammer’ dat de Abvakabo FNV niet meedoet.

Twitter avatar MarleenBarth marleen barth Duizenden banen en kwaliteit zorg blijven behouden in #GGZ dankzij #zorgakkoord. Trots op iedereen die bijgedragen heeft aan dit resultaat!

Oppositie kritisch over akkoord

De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over het gepresenteerde zorgakkoord. SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van een ‘afbraakakkoord’.

Twitter avatar RenskeLeijten Renske Leijten Uitstel bezuinigingen op thuiszorg wordt betaald door andere mensen die zorg nodig hebben te korten. Zorgakkoord? Afbraakakkoord

Het akkoord kost verder banen en werkgelegenheid, stelt de SP’er. “Bespaar niet op mensen, maar op verspilling, bureaucratie, winstuitkering zorgverzekeraars en topsalarissen”, valt SP-leider Emile Roemer haar bij.

Twitter avatar emileroemer Emile Roemer Kortdurende revalidatie en palliatieve zorg, helaas van de baan. Iedereen met hart voor de zorg, kán niet in stemmen met dit #afbraakakkoord

PVV-leider Geert Wilders noemt het akkoord ‘bagger’. PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt het onbestaanbaar dat ouderen zorg wordt ‘afgepakt’ terwijl er miljarden euro’s naar Cyprus gaan.

Twitter avatar FleurAgemaPVV Fleur Agema Onze verzorgingshuizen sluiten terwijl er miljarden worden verspild en gefraudeerd?! #zorgakkoord

D66 vindt het belangrijk dat er een akkoord is, maar mist de ‘financiële bijsluiter’. Vera Bergkamp vindt het positief dat een aantal bezuinigingen is afgezwakt, zoals die op huishoudelijke hulp en op het verblijf van gehandicapten en demente ouderen in instellingen. Ze heeft wel veel vragen over de dekking.

De ChristenUnie ziet het zorgakkoord als een belangrijke verbetering van het regeerakkoord. “Er is in een tijd van crisis en oplopende werkloosheid veel te zeggen voor de gemaakte afspraken om meer banen in de zorg te behouden in ruil voor loonmatiging”, laat Carla Dik-Faber weten.

Twitter avatar lindavoortman Linda Voortman Uitstel dagbesteding wordt gedekt uit een tariefkorting op het pgb #Zorgakkoord. Daarmee verzwak je juist de eigen regie. Slechte zaak!

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman spreekt van een ‘gemankeerd zorgakkoord’. “Er wordt bezuinigd op de thuiszorg en het persoonsgebonden budget. De grootste vakbond in de zorg tekent niet mee. En er is niet onderhandeld met de patiëntenorganisaties en gemeenten.” Ze vindt dat de politiek het zorgakkoord beter moet maken.

SGP-voorman Kees van der Staaij ziet ‘welkome verzachtingen voor mensen die zorg nodig hebben’. Wel roept het akkoord veel vragen op over de uitwerking en de financiering, meldt Van der Staaij.

Coalitie blij met het zorgakkoord

De VVD en PvdA zijn blij met het zorgakkoord. Otwin van Dijk (PvdA) is erover te spreken dat meer thuishulpen hun baan kunnen behouden en dat extra wordt geïnvesteerd in scholing van zorgmedewerkers.

Ook is hij blij dat dankzij het akkoord meer mensen met een beperking en ouderen in een beschermde woonomgeving kunnen blijven wonen. “Op deze manier hervormen we de zorg op een sociale manier”, schrijft hij op de website van zijn partij.

VVD’er Bas van ’t Wout is blij dat de sociale partners de noodzakelijke hervormingen in de langdurige zorg steunen. “Dit zijn voor de VVD belangrijke stappen op weg naar toekomstbestendige langdurige zorg”, reageert hij. “Dit zijn stuk voor stuk maatregelen waar de VVD al jaren op hamert, omdat wij ook in de toekomst goede en betaalbare langdurige zorg willen hebben”, aldus de liberaal.

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond over het akkoord met minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en haar staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA).