PvdA toch positief over schaliegaswinning

De PvdA staat nu toch positief tegenover schaliegasboringen. “We moeten nu gaan beslissen hóé we het gaan doen”, zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos vandaag in De Telegraaf. Daarmee is waarschijnlijk een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van het boren naar schaliegas.

Schaliegaswinning in de VS.
Schaliegaswinning in de VS. Foto AP / Keith Srakocic

De PvdA staat nu toch positief tegenover schaliegasboringen. De partij vindt wel dat de winning van het gas “in een dichtbevolkt land als Nederland alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden: als het schoon en veilig genoeg kan”, laat Kamerlid Jan Vos weten op de website van de PvdA. Daarmee is mogelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van het boren naar schaliegas.

De chemicaliën die worden gebruikt bij het winnen van schaliegas moeten volgens Vos wel “netjes” worden opgevangen, zo meldt hij woensdag in De Telegraaf. Hij zegt in de krant:

“Maar ik ben daar positief over. Er worden steeds veiliger technieken ontwikkeld.”

Eerder was de PvdA nog tegen het winnen van schaliegas, maar nu ziet Vos het als een “tussenoplossing voor ons energievraagstuk”.

“We kunnen hoogstens voor tien jaar extra gas uit de bodem halen waardoor het nooit een duurzame oplossing zal zijn.”

Vos zegt weinig keus te zien. Hij wijst erop dat is afgesproken dat over zeven jaar zestien procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Daaruit concludeert het Kamerlid in De Telegraaf dat de rest dus niet duurzaam moet zijn:

“We weten allemaal dat de gasbel in Slochteren afneemt. Dan heb ik liever schaliegas dan kolen.”

Bierbrouwers tegen schaliegaswinning

De winning van schaliegas is omstreden. Bierbrouwers, frisdrankfabrikanten en waterleidingbedrijf Vitens waarschuwden eerder al dat de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar kunnen worden beschadigd door boringen naar schaliegas. Zij willen eerst hard bewijs zien dat de winning het grondwater niet verontreinigt.

Bij de winning van schaliegas worden op grote diepte en onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen gespoten. Zo ontstaan scheurtjes waaruit het gas vrijkomt.

In een interview in de Volkskrant relativeerde minister van Economische Zaken Henk Kamp vorige week juist het belang van de schaliegaswinning. De productie zou hooguit vijf procent bedragen van de huidige conventionele aardgasproductie. Hij schat dat er jaarlijks twee tot vier miljard kubieke meter schaliegas kan worden gewonnen. De opbrengst voor de schatkist zou een paar honderd miljoen euro per jaar bedragen. Klassiek aardgas leverde in 2012 ruim 14,5 miljard euro op.

Het ministerie van Economische Zaken voert op dit moment nog een onderzoek uit naar welke risico’s met de winning van het gas gepaard gaan voor mens, natuur en milieu. Eind juli worden de resultaten verwacht. “Die resultaten wachten wij nu eerst af”, schrijft Vos op de website.