Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Oproep in PvdA om strafbaarstelling illegalen: ‘breek regeerakkoord open’

Een reeks partijafdelingen en prominenten van de PvdA komt in opstand tegen het kabinetsplan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Zij vragen partijleider Diederik Samsom het regeerakkoord open te breken, schrijft de Volkskrant vandaag.

Een petitie tegen het kabinetsplan is inmiddels ondertekend door onder anderen oud-minister Jan Pronk en Hedy d’Ancona, oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven en de raadsfracties van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht.

‘Beginselen worden verloochend’

Het fundamentele partijbeginsel van ‘het recht op een fatsoenlijk bestaan’ moet volgens een motie van de afdeling Den Haag in ere worden hersteld. De motie wordt ondersteund door duizenden gewone leden, wethouders, burgemeesters, afdelingen en de Jonge Socialisten.

Op het partijcongres van aanstaande zaterdag zullen zij Samsom vragen om zich te bezinnen. De krant citeert uit de motie:

“Er wordt grote afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van onze partij indien we onze beginselen, principes, waarden en idealen als sociaal-democraten zouden verloochenen door mee te werken aan het strafbaar stellen van illegaal verblijf.”

Partijbestuur zal niet zwichten

Het partijbestuur onder leiding van Hans Spekman is volgens de krant echter niet van plan te zwichten. Het wil zich aan de afspraken met de VVD houden. In ruil voor de strafbaarstelling van illegaliteit kreeg de PvdA het kinderpardon voor minderjarige asielzoekers.

“Dit ligt ook het partijbestuur en de fracties zwaar op de maag. Desalniettemin geldt dat wij staan voor deze afspraak uit het regeerakkoord”, staat volgens de krant in een stemadvies van het partijbestuur aan het congres. De Tweede Kamerfractie zou ook geen ruimte zien om te bewegen.

Voorzitter van de Jonge Socialisten Toon Geenen wijst er in de krant op dat de PvdA de VVD uit de brand hielp toen er ophef was over de inkomensafhankelijke zorgpremies.

“Dat regeerakkoord wordt om de haverklap opengebroken. Dit is een heel principieel punt voor ons, en helemaal geen belangrijke bouwsteen voor het kabinet.”

PvdA-lid Sander Terphuis, initiatiefnemer van de petitie tegen strafbaarstelling van illegaliteit, geeft zelfs aan dat de leden het vertrouwen in het bestuur kunnen opzeggen als het een “nonchalante houding” blijft aannemen terwijl 90 procent van de leden tegen de strafbaarstelling is.