15 procent minder files in Nederland - aantal verkeersdoden licht gedaald

Foto ANP / Lex van Lieshout

Nederland staat binnen Europa op de tweede plaats op de lijst met landen met de meeste files. Het aantal files in Nederland is vorig jaar wel met vijftien procent gedaald. Nederlandse automobilisten staan gemiddeld 52 uur per jaar vast, meldt leverancier van verkeersinformatie Inrix.

België staat op de eerste plaats. Daar stonden automobilisten gemiddeld negen uur langer in de file dan in Nederland. Rotterdam is het op drie na drukste stedelijke gebied in Europa. Daar stonden automobilisten vorig jaar 71 uur in de file. Daarna volgt in Nederland Utrecht, waar automobilisten 61 uur vaststonden. Amsterdam staat op de derde plaats qua files.

De daling van het aantal files in Nederland blijf achter bij de daling van achttien procent in Europa. Door de stijgende werkloosheid en de hoge brandstofprijzen loopt het aantal files terug. Dit jaar wordt in Nederland een verdere daling, van 26 procent, verwacht. Alleen in Luxemburg steeg het aantal files met 29 procent. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Luxemburg erg klein is, waardoor afwijkende schommelingen zich sneller voordoen.

Inrix ziet een duidelijk verband tussen de economische crisis en files. Waar de crisis harder toeslaat, is de daling van het aantal files het grootst.

Aantal verkeersdoden in Nederland licht gedaald

Ook het aantal verkeersdoden in 2012 daalde vorig jaar weer, blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat. In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer: 11 slachtoffers minder dan in 2012.

Vorig jaar steeg het aantal verkeersdoden juist nog voor het eerst in jaren. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen zei een jaar geleden dat ze het aantal verkeersdoden in 2020 wil terugbrengen tot vijfhonderd. Onder meer door het veiliger aanleggen van wegen en fietspaden, fietslichtcampagnes en verkeerscursussen voor ouderen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeerde dat een veel lager aantal niet haalbaar is als geen extra maatregelen zoals strengere alcoholcontroles worden ingevoerd.

Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder vijftien- tot twintigjarigen en tachtigplussers minder slachtoffers. In 2012 kwamen 29 jongeren van 15 tot 20 jaar om in het verkeer. Dat zijn er 16 minder dan in 2011. Onder inzittenden van personenauto’s van twintig tot zestig jaar (van 137 in 2011 naar 156 in 2012) en onder fietsers van zestig tot tachtig jaar (van 78 in 2011 naar 96 in 2012) vielen in 2012 juist meer slachtoffers.

In de provincie Noord-Brabant daalde het aantal verkeersdoden in 2012 ook. Desondanks heeft deze provincie net als in voorgaande jaren, de meeste verkeersdoden. Noord-Brabant heeft van alle provincies het meest uitgebreide wegennet.

De sterfte door verkeersongevallen daalt al sinds het midden van de jaren zeventig. Destijds kwamen meer dan drieduizend mensen per jaar om in het verkeer. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.