Spion Russen krijgt 12 jaar cel

Wegens levering van staatsgeheimen aan Rusland heeft de Haagse rechtbank vandaag een onvoorwaardelijke celstraf van twaalf jaar opgelegd aan de 61-jarige Raymond P. uit Den Haag.

De rechtbank acht bewezen dat de voormalige ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken jarenlang structureel en in opdracht van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR vertrouwelijke documenten heeft doorgespeeld aan de Russische Federatie. Hij behoort daarmee volgens de rechtbank tot een kleine groep spionnen die door langdurige operationele activiteiten het belang van de Nederlandse staat en dat van zijn bondgenoten ontwrichten en ondermijnen.

De rechtbank is van mening dat de man zich door zijn positie en achtergrond terdege bewust moet zijn geweest van de gevoeligheid van de door hem doorgespeelde informatie, waaronder dus ook staatsgeheime inlichtingen. „Daarbij heeft hij, naar niet anders is gebleken, puur uit winstbejag gehandeld, om zijn schulden af te betalen en zich een zekere levensstijl te kunnen permitteren.”

De hoogte van de bedragen die hem in een loondienst- en witwasconstructie contant werden uitbetaald – in de periode januari 2009 tot augustus 2011 alleen al een bedrag van minstens 72.200 euro – wijst daarbij volgens de rechtbank op de waardevolle positie die hij bekleedde als informant voor de SVR.

De voormalig ambtenaar speelde, via een agentenechtpaar in Duitsland, honderden documenten door. Die hadden vooral betrekking op politieke en militaire aangelegenheden rond de NAVO en de EU, met name in relatie tot Rusland. Het ging bijvoorbeeld om informatie over de crisissituatie in Libië, de EU-waarnemingsmissie in Georgië en de vredesmissies in Kosovo en Afghanistan.

Onder de documenten bevonden zich staatsgeheime documenten, waardoor de belangen van de staat en zijn bondgenoten in gevaar zijn gebracht, aldus de rechtbank. De schade voor de Europese Unie en de NAVO noemen de rechters substantieel. Raymond P. heeft ook niet geschroomd om vertrouwelijke en zeer persoonlijke informatie over zeven collega’s aan de SVR door te spelen, waarmee deze in een chantabele positie zijn gebracht. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte zeer zwaar aan.

De verdachte heeft laten weten dat hij het echtpaar uit Duitsland alleen heeft geholpen met het vinden van een vakantiehuisje in Zeeland.