Schwarzmann zet studieprogramma op in China

Steve Schwarzmann geeft iets terug – aan China. De oprichter van private-equityfirma Blackstone draagt zijn naam en 100 miljoen dollar van zijn privévermogen bij aan het opstarten van een speciaal studieprogramma aan de Tsinghua Universiteit van Beijing.

Het programma is wellicht niet louter filantropisch van aard: China heeft veel meer verloren dan 100 miljoen dollar door zijn belegging in de beursgang van bedrijvenopkoper Blackstone. Maar er zullen nog steeds veel mensen zijn die profijt zullen trekken van dit initiatief als het de westerse en Chinese elites zal helpen elkaar in de toekomst beter te gaan begrijpen.

Net als het Rhodes Scholarship dat als inspiratiebron heeft gediend, zal het plan van Schwarzmann de allerslimste studenten een beurs geven om in het buitenland te gaan studeren. In dit geval zal het programma, dat in totaal 300 miljoen dollar zal kosten, zo’n tweehonderd Schwarzmann Scholars selecteren in de Verenigde Staten, China en andere landen, die een jaar aan de Tsinghua Universiteit mogen doorbrengen. Terwijl Cecil Rhodes een eeuw geleden toekomstige leiders een bezoek wilde laten brengen aan zijn alma mater, de Universiteit van Oxford, stuurt Schwarzmann ze naar het buitenland om een beter begrip te krijgen van ’s werelds opkomende economische en politieke supermacht.

Het plan zal zeker op de nodige scepsis worden onthaald. De 100 miljoen van Scharzmann steken bleekjes af bij de verliezen die het Chinese staatsfonds China Investment Corporation heeft geleden, nadat het in 2007 3 miljard dollar had belegd in Blackstone. Hoewel de beurskoers iets is opgeveerd na het dieptepunt van de financiële crisis, kijkt China Investment Corporation nog steeds aan tegen een verlies van 1 miljard dollar.

Bedrijven als BP, Boeing en Bank of America zullen het initiatief van Schwarzmann ongetwijfeld verwelkomen als een manier om hun invloed in China uit te breiden. En de uit zwaargewichten bestaande raad van advies – waarin onder meer Tony Blair, Nicolas Sarkozy en Hank Paulson zitting hebben – kent geen enkele voormalige Chinese hoogwaardigheidsbekleder van gelijke statuur.

Maar deze bezwaren ondermijnen het streven van Schwarzmann geenszins. De snelle opkomst van China en de neiging van het land om zich naar binnen te keren, betekenen dat zijn leiders weinig ervaren zijn en weinig kennis hebben van de positie van hun collega’s in andere landen. Voor westerse leiders blijft China mysterieus en ondoordringbaar. Dat heeft al tot spanningen geleid, die waarschijnlijk alleen nog maar zullen toenemen als China zijn toegenomen politieke en economische macht tentoon zal gaan spreiden. Als het initiatief van Schwarzmann ertoe leidt dat toekomstige leiders een beter begrip voor elkaar ontwikkelen, zullen alle minder hoogdravende redenen rap worden vergeten.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaaruit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.