Bijna iedereen wil een eigen SNS-onderzoek

De VEB strijdt voor de rechter voor compensatie voor gedupeerde beleggers van SNS Reaal. En er lopen nog meer juridische procedures.

Toen minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën bank en verzekeraar SNS Reaal nationaliseerde, onteigende hij de aandeelhouders en de achtergestelde obligatiehouders van het bedrijf. Direct liet de minister ook weten dat ze wat hem betreft hiervoor geen enkele compensatie zouden krijgen. Gisteren en vandaag vechten gedupeerden dat besluit aan bij de Ondernemingskamer. De zaak is er een uit een reeks procedures en onderzoeken naar hoe het kon gebeuren dat de vierde grote bank van Nederland moest worden gered door de staat. Een overzicht.

1 Honderden gedupeerden teken-den op 15 februari bezwaar aan bij de Raad van State tegen de nationalisatie van SNS Reaal. Beleggers trokken in twijfel of het financieel stelsel door de situatie bij de bank in direct gevaar was, zoals Dijsselbloem had beweerd. Tien dagen later oordeelde de Raad dat de minister dat terecht had geoordeeld.

2 Bij de Ondernemingskamer pleiten advocaten van onder meer beleggersvereniging VEB gisteren en vandaag dat de gedupeerden recht hebben op een redelijke compensatie. Ook de rol van DNB kwam daarbij ter sprake. De toezichthouder zou SNS te weinig tijd hebben gegeven om de financiën op orde te krijgen, zodat nationalisatie niet nodig was geweest.

3 De VEB wil ook een wanbeleid-procedure voeren bij de Ondernemingskamer tegen de voormalige top van de bank. Ze wil weten of beleggers de afgelopen jaren juist zijn geïnformeerd over de verliezen bij de vastgoedtak van SNS. Die procedure kan de VEB alleen zelf niet aanspannen omdat ze als aandeelhouder onteigend is. De minister en de bank zijn tot op heden niet bereid zo’n procedure namens hen aan te vragen. De Ondernemingskamer zou ook op eigen gezag een procedure kunnen starten.

4 Minister Dijsselbloem heeft op 5 maart, een maand na zijn ingreep, een evaluatiecommissie ingesteld die gaat onderzoeken of DNB en zijn eigen ministerie „tijdig en toereikend” hebben gereageerd op ontwikkelingen rond SNS Reaal de afgelopen jaren. De commissie wordt geleid door oud-informateur en oud-lid van de Raad van State Rein Jan Hoekstra en Jean Frijns, de oud-pensioenbestuurder die eerder leiding gaf aan een commissie die de naleving van goed bestuur door bedrijven onderzocht. De onderzoekers willen dit najaar rapporteren. De Tweede Kamer heeft gevraagd dit nog voor de zomer te doen.

5 Gedupeerden zullen mogelijk zelf rechtszaken beginnen tegen de bankbestuurders of de toezichthouders. Zo ging het ook bij eerdere, omvallende financiële instellingen.

6 Sommige Kamerleden willen een parlementair onderzoek naar wat mis ging bij de bank zelf. Maar de meeste Kamerleden willen eerst het onderzoek door de commissie Frijns en Hoekstra afwachten. Er zijn naar aanleiding van publicaties in kranten al vragen aan het onderzoek toegevoegd die wat dieper ingaan op de gang van zaken bij de bank zelf.