Barroso waarschuwt voor te ingrijpende bezuinigingen

Het Europese beleid van bezuinigingen heeft zijn grenzen bereikt. Europese leiders moeten in hun aanpak van de crisis meer nadruk leggen op het bevorderen van economische groei. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie Barroso gisteren in Brussel.

„Hoewel ik denk dat dit beleid in principe juist is, denk ik dat het zijn grenzen heeft bereikt”, zei Barroso over de bezuinigingen die veel landen doorvoeren om aan de Europese begrotingsnormen te voldoen. „Om een beleid te laten slagen moet het niet alleen deugdelijk in elkaar zitten; het moet ook een minimum aan politieke en sociale steun hebben.”

Internationaal groeit de ongerustheid dat de strenge ingrepen niet de juiste oplossing zijn voor deze crisis. De werkloosheid loopt op. In de eurozone bedraagt die volgens de meest recente gegevens 12 procent. Grote uitschieters zijn Griekenland en Spanje; beide landen kennen een werkloosheid van zo’n 26 procent en een jeugdwerkloosheid van bijna 60 procent. Nederland behoort tot de landen met de laagste werkloosheid, maar ook hier stijgt die snel.

Barroso sprak gisteren kort nadat bekend was geworden dat Spanje en Frankrijk hun begrotingsdoelen vorig jaar niet gehaald hebben. In Frankrijk kwam het tekort uit op 4,8 procent, boven de geraamde 4,5. In Spanje bedroeg het tekort 7,1 procent, de kosten van de bankenredding niet meegerekend. Inclusief dat bedrag kwam het begrotingstekort op bijna 11 procent, terwijl 3 procent de Europese norm is.

Beide landen vragen om meer tijd om hun begroting op orde te krijgen. Barroso suggereerde gisteren dat zij die misschien wel krijgen. „We kunnen altijd praten over het afstellen van het tempo”, zei hij. Nu nog is het de bedoeling dat het tekort volgend jaar onder de 3 procent komt, maar de Europese ministers van Financiën kunnen een jaar uitstel geven.

De staatsschuld van de eurozone kwam vorig jaar op een recordhoogte van 90,6 procent.