Advocatuur eens met schrappen Moszkowicz

In de advocatuur is in het algemeen met instemming en begrip gereageerd op het besluit van het Hof van Discipline om Bram Moszkowicz levenslang te schorsen als advocaat.

De Nederlandse Orde van Advocaten noemt de beslissing die het Hof gisteren nam „ingrijpend, maar volgens de normen”. Op grond van klachten van vijf cliënten en van de Amsterdamse deken Germ Kemper oordeelde het tuchtcollege dat „de werkwijze van Moszkowicz het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad”. Volgens het hof is sprake van structurele, ernstige verwijten. „Moszkowicz heeft zich gedragen alsof de regelgeving niet voor hem bedoeld was.” Hij heeft cliënten benadeeld, de regels over het ontvangen van contant geld overtreden, geen bijscholing gedaan en gedurende jaren geen jaarstukken gedeponeerd.

Volgens de Orde van Advocaten is sprake „van een advocaat die zich niet bewust is van de verplichtingen die passen bij de kernwaarde integriteit, die ook financiële integriteit omvat. Schade aan het vertrouwen in de advocatuur is daarvan het gevolg.” Britta Böhler, bijzonder hoogleraar advocatuur, zegt dat „de functie van de advocaat in de strafrechtspleging een strenge naleving van de gedragsregels vereist. Als je die regels ernstig overtreedt is schrapping onvermijdelijk.”

Zijn oudere broer Robert Moszkowicz, eveneens geschrapt, denkt dat het verlies voor de advocatuur zal meevallen „nu er een nieuwe ster aan het firmament is verschenen in de persoon van mijn zoon, Yehudi Moszkowicz. Hij is degene die als nieuwe generatie Moszkowicz, de danig besmeurde naam weer zal moeten zuiveren.”

Moszkowicz ambieert nu een baan bij de televisie. Journalist Jeroen Pauw zegt vorig jaar „met plezier” de advocaat te hebben geholpen met het maken van een proefprogramma: een talkshow voor RTL. „Moszkowicz wilde laten zien dat hij een goede interviewer is. Ik heb hem op kosten van RTL een aantal gasten laten interviewen. Daarna heb ik niets meer gehoord van RTL dus ik denk dat ze geen belangstelling hebben.”

In het nieuws: pagina 4-5