Dag des oordeels voor Moszkowicz - dit ging eraan vooraf

Voor Bram Moszkowicz is het vandaag erop of eronder: de tuchtrechter beslist om 16.00 uur of de advocaat ‘van het tableau’ wordt geschrapt, oftewel, of hij definitief uit zijn ambt wordt gezet. Wat heeft Moszkowicz gedaan dat het zover moest komen? Wel, hij heeft vooral dingen niet gedaan, blijkt uit een overzicht.

Mag Bram Moszkowicz na vandaag zijn toga nog dragen?
Mag Bram Moszkowicz na vandaag zijn toga nog dragen? Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Voor Bram Moszkowicz is het vandaag erop of eronder: de tuchtrechter beslist om 16.00 uur of de advocaat ‘van het tableau’ wordt geschrapt, oftewel, of hij definitief uit zijn ambt wordt gezet. Wat heeft Moszkowicz gedaan dat het zover moest komen? Wel, hij heeft vooral dingen niet gedaan, blijkt uit een overzicht.

Belasting ontduiken

De affaire die ertoe leidt dat Moszkowicz op het punt staat zijn toga te verliezen, begint met een publicatie van NRC Handelsblad in 2011 dat de advocaat de fiscus heeft opgelicht. Tussen 2003 en 2006 heeft Moszkowicz voor meer dan één miljoen euro belasting ontdoken.

Later blijkt dat hij voor een nog groter bedrag (2,6 miljoen) de fiscus heeft benadeeld. De belastingdienst geeft hem daarvoor een boete van vier ton en een naheffing voor de niet opgegeven inkomsten. De advocaat schikt de zaak met de fiscus een jaar later en drijft in een reclame voor de LOI de spot met zichzelf:

Cliënten van Moszkowicz beklagen zich bij de deken

De fiscus vermoedt dat de inkomsten waar Moszkowicz geen belasting over afdroeg contante betalingen van cliënten betrof. De deken krijgt vervolgens klachten van cliënten van Moszkowicz over het in rekening gebrachte honorarium. Cliënten beklagen zich erover dat de advocaat zich bedient van een nogal twijfelachtige ‘uurtje-factuurtje’-praktijk en voelen zich opgelicht. Ook kwam hij afspraken niet na.

Twitter avatar QuoteNikki Nikki Sterkenburg Voormalig cliënt van #Moszkowicz gaf hem 30.000 euro contant. Moszko belde hem dat hij meer geld nodig had, rekende 125 euro voor telfoontje

Overigens zijn er alweer nieuwe klachten bijgekomen tegen de advocaat: Estelle Cruijff bijvoorbeeld zegt dat Moszkowicz haar voor juridische bijstand als getuige 1.500,02 euro in rekening heeft gebracht voor vier ritjes naar het Amstel Hotel. En de van afpersing verdachte Donald G. vertelde vorige week tijdens de strafzaak dat de advocaat hem nauwelijks bezocht in de gevangenis.

De Orde van Advocaten sleept Mozkowicz voor de tuchtrechter

De deken constateert op basis van de klachten dat Moszkowicz de gedragsregels van de deken niet heeft nageleefd en verzuimd heeft om contante betalingen boven de vijftienduizend euro te melden. Daarnaast blijkt dat hij niet voldoet aan de bijscholingseis om elk jaar het benodigde aantal opleidingspunten te halen. De deken begint een zaak bij de Raad van Discipline om Moszkowizc voor een half jaar te schorsen.

Moszkowicz beledigt en passant ook een rechter

De bekende strafpleiter vindt dat de deken zijn beroepsgeheim schendt, gaat ook niet naar de zittingen van de Raad voor Discipline. Hij beweert dat er sprake is van een hetze tegen hem en spreekt bij Paul en Witteman van ‘karaktermoord’:

De advocaat is ook nog verwikkeld in een andere zaak bij de Raad van Discipline wegens het beledigen van een rechter. Daarvoor wordt hij op de vingers getikt; hij komt er vanaf met een berisping. Maar in zijn andere zaak ziet het er minder rooskleurig uit.

Moszkowicz wordt uit het ambt gezet

De Raad van Discipline zet hem verrassend genoeg uit zijn ambt. De Raad zegt in het oordeel:

“De klachten zijn ernstig en talrijk. Verweerder heeft diverse regels stelselmatig overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken. Een en ander raakt de kern van het beroep van de advocaat. De misstappen van verweerder hebben schade toegebracht aan het vertrouwen in de advocatuur van het publiek en van cliënten in het bijzonder. Verweerder heeft geen inzicht in zijn fouten getoond, niet van eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen geleerd en verbetering is niet te verwachten.”

Voorafgaand aan het hoger beroep geeft de advocaat dan eindelijk toe dat hij fouten heeft gemaakt en belooft beterschap. Het Hof van Discipline vraagt hij dan ook om een voorwaardelijke schorsing van een jaar.

Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Na eerste 2 uur tuchtzaak ziet het er voor Moszkowicz heel somber uit. Verweer is volstrekt onvoldoende. Mijn praktijk is helaas rommeltje.
Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Moszkowicz laat weten zelfs bereid te zijn toevoegingszaken te gaan doen als tuchtrechter oordeelt dat contante betalingen echt niet mogen

Toevoegingszaken ofwel pro-deozaken zijn zaken waarbij men een beroep kan doen op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

En weer komt Moszkowicz zijn beloften niet na

Uit een publicatie van NRC afgelopen weekend blijkt dat de klagers weinig hebben gemerkt van een verbetering in het gedrag van Moszkowicz. Zo beloofde hij het tuchtcollege dat hij vijf voormalige cliënten die geld van hem terug vorderen tegemoet zou komen. Maar de veroordeelde Montenegrijnse drugshandelaar B. heeft zijn teveel betaalde voorschot va 25.000 euro nog steeds niet terug gekregen. De benodigde studiepunten zijn evenmin gehaald; bij de Piketcursus Strafrecht is hij nog geen een keer komen opdagen.

Ook zijn financiële huishouding is nog niet op orde; er zijn geen nieuwe jaarrekeningen ingeleverd bij de KvK van zijn bedrijf, zegt deken Germ Kemper:

“Moszkowicz kan nog steeds geen redelijke financiële verantwoording van zijn praktijk geven. Er is op dit gebied tot op heden geen enkele vooruitgang geboekt sinds de behandeling in september 2012.”

Zal het Hof van Discipline Moszkowicz voorgoed van zijn beroep beroven?

Dat is nog maar de vraag: het hoogste tuchtcollege had tot voor enkele jaren geleden de bijnaam Hof van Barmhartigheid, zo schrijven NRC-redacteuren Marcel Hanen en Tom Kreling afgelopen weekend in de krant.

“Ze waren vaak milder dan de tuchtrechters in eerste aanleg”, zegt deken Kemper. “Tegenwoordig heeft het Hof minder last van slappe knieën.” Uit de jurisprudentie van het Hof van Discipline blijkt dat de tuchtrechter in twee van elke drie zaken de uitspraak van de Raad van Discipline volledig bekrachtigt.

Wat gaat hij doen als hij echt het recht om een toga te dragen verliest?

Volgende maand komt zijn boek ‘Onkruid’ uit waarin de advocaat belooft korte metten te maken met iedereen die hem zwart heeft gemaakt. En verder? Tegen het Parool zei de strafpleiter dat hij al zijn dossiers in dat geval zal overdragen aan zijn broers David en Max. Juridisch advies geven, wat nog wel is toegestaan, is hij in ieder geval niet van plan. Maar iets doen in de media lijkt hem wel wat:

“Nu het zo ter sprake komt: het zou me eigenlijk wel aardig lijken voor een rubriek in Het Parool op een beschouwende manier naar rechtszaken te kijken, naar de rol van de rechter, de officier en de advocaat. Met een juridische blik en in de beste traditie van Jacques van Veen.”

In het programma Oog in Oog vertelde hij eveneens wat hij gaat doen als hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen:

Get Microsoft Silverlight