Bram Moszkowicz definitief uit het ambt gezet

Foto ANP / Robin Utrecht

Bram Moszkowicz is voor het leven uit zijn ambt gezet. Dat heeft het Hof van Discipline in Den Bosch zojuist bepaald. Het Hof van Discipline handhaaft de sanctie die de Raad van Discipline in oktober vorig jaar al oplegde: hij mag zijn beroep nooit meer uitoefenen.

De 52-jarige Moszkowicz was naar het hof gestapt nadat hij vorig jaar oktober uit zijn ambt was gezet door de Raad van Discipline. Hij kreeg die straf onder meer omdat hij grote sommen contant geld aannam van cliënten zonder dit te melden. Ook verzuimde hij verplichte bijscholingscursussen. Daarnaast was zijn administratie niet op orde. Vijf voormalige cliënten hadden een klacht ingediend tegen Moszkowicz. Ze werden niet bijgestaan door Moszkowicz maar door een kantoorgenoot, kregen hoge rekeningen terwijl onduidelijk bleef waarvoor die waren en werden niet gewezen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand.

De Orde van Advocaten had een schorsing van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk tegen hem geëist, maar de Raad van Discipline oordeelde dat Moszkowicz zijn vak niet meer mocht uitoefenen.

De advocaat ging daartegen in hoger beroep en beloofde zijn leven te beteren. Hij zou verplichte bijscholingscursussen volgen, wilde zijn administratie transparanter maken en beloofde geen grote bedragen in contant geld meer aan te nemen. Ook zou hij cliënten die te veel hadden betaald terugbetalen. Lees hier wat er precies voorafging aan zijn veroordeling.

‘Werkwijze heeft vertrouwen in advocatuur ernstig geschaad’

Bram Moszkowicz had de tuchtrechter nu gevraagd te volstaan met een geheel voorwaardelijke schorsing van twaalf maanden. Daar ging het Hof niet in mee:

“Het hof acht de advocaat volledig verantwoordelijk voor de tekortkomingen die hem worden verweten en vindt evenals de Raad van Discipline dat Moszkowicz’ werkwijze het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad.”

“Het gaat in deze zaken om een heel scala van ernstige verwijten. Deze spelen zich af over een langere periode en zijn structureel. Mr. Moszkowicz heeft zich gedragen alsof de regelgeving niet voor hem bedoeld was. Hierdoor heeft hij voor alle advocaten geldende regels overtreden, geen verantwoording afgelegd en hebben zijn cliënten niet gekregen wat ze van hem mochten verwachten.”

Een lichtere sanctie dan schrapping van het tableau vindt het Hof niet passend, mede omdat er “onvoldoende vertrouwen bestaat dat hij zijn werk- en handelwijze daadwerkelijk kan en zal verbeteren”. De schrappingsmaatregel wordt woensdag van kracht. De lopende zaken worden overgenomen door zijn broers, David en Max Moszkowicz.

Een spijkherhard oordeel, constateert NRC-redacteur Marcel Haenen, aanwezig bij de uitspraak:

“De uitspraak zelf was niet volledig onverwacht. De spijkerharde bewoordingen wel. Het Hof heeft de uitspraak hard opgeschreven en toont geen mededogen.”

Lees hier de hele uitspraak van het Hof. Het Hof van Discipline bestaat uit drie rechters en twee advocaten. Tegen de eindbeslissing is geen beroep of cassatie mogelijk.

‘Ze kunnen me schrappen maar niet vernederen

Advocaat Bram Moszkowicz zei vlak nadat hij hoorde dat hij zijn beroep nooit meer mag uitoefenen tegenover persbureau Novum:

“Deze mensen kunnen mij niet vernederen. Ze kunnen me schrappen, maar niet vernederen.”

“Ik zal het vak missen”, voegde hij toe. Moszkowicz hekelde de manier waarop het Hof de uitspraak deed. “Het Hof onwaardig”, vond hij. “Die schrapping is vervelend en daar had ik ik rekening mee gehouden, maar de manier waarop bevalt me niet.” Zo vond hij het vervelend dat over hem als “de advocaat” werd gesproken. “Ik heb een naam”, zei hij tegen de horde journalisten die zich om hem heen verdrongen.

“Maar ik kan relativeren. Dit is vervelend zakelijk, maar ik heb dingen die ik vele belangrijker vind. Persoonlijke dingen, zoals gezondheid en liefde.”

Op dat laatste punt gaat het “heel goed”, zo zei hij lachend tegen een journaliste.

NRC: geen enkele belofte nog nagekomen

NRC Handelsblad schreef zaterdag al dat Moszkowicz geen enkele belofte was nagekomen. De klagers in de tuchtzaak die geld van Moszkowicz terug willen krijgen, beweren dat nog niet ontvangen te hebben.

Deken van de orde van advocaten in Amsterdam Germ Kemper zei in de krant dat Moszkowicz nog steeds geen redelijke financiële verantwoording van zijn praktijk kan geven. Sinds september is volgens hem geen enkele vooruitgang geboekt. Vorige week bleek al dat Moszkowicz geen nieuwe jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel heeft ingeleverd. De laatste stamt uit 2007.

‘Mijn lot is in uw handen’

“Mijn lot is in uw handen”, sprak de strafpleiter in februari tegen het Hof van Discipline in Den Bosch. Vorige week zei Moszkowicz al dat hij weinig vertrouwen had in een goede afloop.

Wat hij nu gaat doen, is nog onduidelijk. Half mei geeft Moszkowicz een persconferentie. Daar gaat hij zijn toekomstplannen ontvouwen en ook terugkomen op de uitspraak van het hof, beloofde hij.

De kans dat Moszkowicz lang buiten de schijnwerpers blijft, lijkt hoe dan ook klein. Hij heeft nog steeds ambities voor een interviewprogramma op televisie. Volgende maand komt zijn boek Onkruid uit, waarin de advocaat belooft korte metten te maken met iedereen die hem zwart heeft gemaakt. Juridisch advies geven, wat nog wel is toegestaan, is hij in ieder geval niet meer van plan. Hij zal al zijn dossiers overdragen aan zijn broers David en Max.

Een eerste televisieklus heeft hij in ieder geval al binnen. Vorige week beloofde Moszkowicz aan Rutger Castricum dat hij het Pownews zou gaan presenteren als hij van het tableau geschrapt zou worden. Aan die belofte gaat hij zich houden, zei hij maandag tegen Castricum:

Twitter avatar Rutger_zelf Rutger Castricum Bram Moszkowicz houdt woord en is binnenkort de presentator van het PowNews.