Moszkowicz kwam niet bij de piketcursus strafrecht

Maandag oordeelt de tuchtrechter of Bram Moszkowicz advocaat mag blijven. Hij beloofde beterschap, maar de klagers merken daar weinig van.

Al maanden vordert de veroordeelde drugshandelaar B. ruim 25.000 euro aan te veel betaald voorschot terug van zijn voormalige advocaat Bram Moszkowicz. De man had de afgelopen weken goede hoop dat hij geld terug zou krijgen. Tijdens de behandeling van zijn tuchtzaak bij het Hof van Discipline in februari liet de strafpleiter vergevingsgezind weten klanten die zich financieel gedupeerd voelen tegemoet te zullen komen.

Het bleek loze praat, zegt Meindert Doornbos, de huidige advocaat van B. „Ik had verwacht dat Moszkowicz alsnog zou betalen maar dat is niet gebeurd. Ik heb zelfs niks van hem gehoord.” In mei buigt de kantonrechter in Amsterdam zich over de vordering van B. tegen Moszkowicz. Een collega van Doornbos, die niet met naam in de krant wil, heeft dezelfde ervaringen. Met Moszkowicz is geen afspraak te maken.

„Ik ben een ouderwetse man. Ik heb geen smartphone, geen elektronische agenda, geen e-mailadres en weet niets van computers. Ik ben niet met de tijd meegegaan.” Dat was de verdediging van Moszkowicz twee maanden geleden bij het Hof van Discipline. De hoogste tuchtrechter oordeelt maandag of de advocaat voor het leven blijft geschrapt zoals de Raad van Discipline vorig jaar besloot.

Moszkowicz zei de rommelige administratie te betreuren en beloofde zijn leven te beteren. Hij vroeg het hof om een nieuwe kans. Uit een rondgang langs klagers blijkt evenwel dat het gedrag van de fameuze strafpleiter de afgelopen maanden niet is verbeterd.

Een van de klachten tegen Moszkowicz is dat hij „geen redelijke financiële verantwoording van zijn praktijk kan geven”, zegt deken Germ Kemper in Amsterdam. Dat is volgens hem nog steeds zo. „Er is op dit gebied tot op heden geen enkele vooruitgang geboekt sinds de behandeling in september 2012”, zegt Kemper. Moszkowicz heeft ook geen nieuwe jaarrekeningen van mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor bv. bij de Kamer van Koophandel ingeleverd. De meeste recente is die van 2007. Overigens is hij daarmee binnen de advocatenfamilie geen uitzondering. Ook zijn broers David en Max jr. hebben al sinds 2007 geen jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Mede vanwege de gebrekkige boekhouding oordeelde de Raad van Discipline vorig jaar dat het „niet verantwoord” is dat Bram Moszkowicz nog langer „de praktijk uitoefent”. Moszkowicz heeft „stelselmatig diverse regels overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken.”

Inmiddels zijn er ook al weer nieuwe klachten van cliënten die Moszkowicz wanprestatie verwijten. Estelle Cruijff heeft een klacht ingediend omdat Moszkowicz haar voor juridische bijstand als getuige 1.500,02 euro in rekening bracht voor vier ritjes naar het Amstel Hotel. En de van afpersing verdachte Donald G. vertelde vorige week tijdens de strafzaak dat hij Moszkowicz heeft laten vallen omdat diens juridische bijstand tegenviel. Moszkowicz heeft hem nauwelijks bezocht in de gevangenis en alleen als advies gegeven: „Niets doen, op je stoel blijven zitten en achterover leunen.”

In recente televisie-interviews benadrukt Moszkowicz dat hij vooral is gestraft omdat hij tekort is geschoten bij het deelnemen aan cursussen om jaarlijks de verplichte twintig studiepunten te behalen. In Het Parool liet hij in februari weten inmiddels de opleidingen ‘Burenrecht en verjaring’ en ‘Beter omgaan met de zieke werknemer’ te hebben gevolgd.

Onlangs schreef hij zich ook in voor de ‘Piketcursus Strafrecht’ van 26 maart (6 studiepunten). Maar andere cursisten zeggen Moszkowicz die dag niet te hebben gezien. „Moszkowicz moet nog steeds studiepunten inhalen”, zegt deken Kemper. „Ik heb met hem afgesproken dat we het er na de uitspraak van maandag nog wel over zullen hebben.”

Zo’n gesprek zal er niet meer komen als Moszkowicz definitief wordt geschrapt. Het hoogste tuchtcollege had tot voor enkele jaren geleden de bijnaam Hof van Barmhartigheid. „Ze waren vaak milder dan de tuchtrechters in eerste aanleg”, zegt Kemper. „Tegenwoordig heeft het Hof minder last van slappe knieën.”

Uit de jurisprudentie van het Hof van Discipline blijkt dat de tuchtrechter in twee van elke drie zaken de uitspraak van de Raad van Discipline volledig bekrachtigt.

Moszkowicz zegt in een reactie geen vragen te willen beantwoorden.