Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Minister in NRC: falende bestuurder onderwijs harder aanpakken

Minister Bussemaker van Onderwijs belooft in NRC een hardere aanpak van falende schoolbestuurders.
Minister Bussemaker van Onderwijs belooft in NRC een hardere aanpak van falende schoolbestuurders. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld als zij ernstig nalatig zijn in het uitoefenen van hun taak. Het gaat daarbij niet alleen om financieel wanbeleid, maar ook om onderwijskundig falen.

Dat zeggen minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) in een interview met NRC Handelsblad. Hun plan is een reactie op de problemen die zich de afgelopen jaren in de onderwijssector voordeden, onder meer bij de hogescholen Inholland en Amarantis.

Als bestuurders en toezichthouders hun werk niet goed doen, gaat de overheid in de toekomst eerder ingrijpen, zeggen Bussemaker en Dekker. Na tussenkomst van de rechter kunnen falende bestuurders in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs straks worden ontslagen en ter verantwoording worden geroepen. Bussemaker: “Zij moeten weten: als je er een zooitje van maakt, sturen we je de laan uit.”

Financieel ongezonde scholen zullen niet altijd worden gered

Scholen die in grote financiële problemen zitten, zullen niet ten koste van alles van een faillissement worden gered, zegt Dekker. “Dan zorgen we er wel voor dat de leerlingen zo snel mogelijk ergens anders terecht kunnen.”

Onderwijsinstellingen worden straks verplicht grote bouwplannen eerder te melden. Zo kan de onderwijsinspectie sneller ingrijpen als de financiële gezondheid van een school in gevaar komt.