Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

FNV-bonden stemmen unaniem in met het sociaal akkoord

Het FNV-logo op het hoofdkantoor van de vakcentrale in Amsterdam.
Het FNV-logo op het hoofdkantoor van de vakcentrale in Amsterdam. Foto ANP / Lex van Lieshout

De Federatieraad van het FNV heeft vanmiddag unaniem ingestemd met het sociaal akkoord. Dat betekent dat alle FNV-bonden ja hebben gezegd tegen de afspraken van kabinet en sociale partners.

Dat de Federatieraad ja zou zeggen tegen het sociaal akkoord was de verwachting, maar de vraag was nog of ambtenarenbond Abvakabo FNV al steun wilde verlenen. De bond onderhandelt op dit moment met het kabinet over een zorgakkoord waarin afspraken moeten komen te staan over de voorgenomen bezuinigingen en hervormingen in de zorg.

Ook steun van Abvakabo ondanks ontbreken zorgakkoord

Abvakabo wilde dat er een zorgakkoord was voordat de FNV zou stemmen over het sociaal akkoord, maar gisteravond bleek dat dit niet zou lukken. Het kabinet heeft de sociale partners inmiddels een nieuw voorstel gedaan over de bezuinigingen op de thuiszorg. De onderhandelingen zijn nog in volle gang.

Het ledenparlement van de FNV adviseerde stemde vorig weekend al in het met het akkoord en gisteren deed ook de Bondsraad van de FNV dat, het hoogste orgaan van vakbond FNV Bondgenoten.

WW en ontslagrecht worden hervormd

In het sociaal akkoord, dat op 11 april werd gesloten, staan onder meer plannen om de WW en het ontslagrecht te hervormen. Wie werkloos wordt, krijgt vanaf 2016 maximaal twee jaar WW van de overheid. Werknemers en werkgevers gaan zelf sparen voor een derde jaar. Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd vanaf 2016. Alle ontslagen werknemers krijgen een ontslagvergoeding, het bedrag wordt wel beperkt tot maximaal 75 duizend euro of maximaal een jaarsalaris voor grootverdieners.