Politie houdt evaluatie drone-inzet geheim

De resultaten van het gebruik van legerdrones boven Almere om daarmee inbrekers op te sporen blijven voorlopig geheim. De politie Midden-Nederland weigert een evaluatierapport hierover openbaar te maken. Burgerrechtenactivist Rejo Zenger had daar met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om gevraagd.

Van eind oktober tot eind november vorig jaar zette het Openbaar Ministerie onbemande vliegtuigjes van het type Raven in boven Almere om de ‘heterdaadkracht’ van de politie te vergroten. Een agent zei tegen Omroep Flevoland dat het aantal inbraken na inzet van de defensiedrones met „ruim 36 procent” was afgenomen. Burgemeester Jorritsma (VVD) verklaarde in lokale media dat dankzij de vliegtuigjes vier aanhoudingen waren verricht.

Zenger ontving een digitaal document met daarin alleen de voorpagina, de inhoudsopgave en een nagenoeg blanco pagina. De overige dertig pagina’s mogen van de politie niet openbaar worden, omdat het om „persoonlijke beleidsopvattingen” in een document voor „intern beraad” zou gaan. Zenger tekent bezwaar aan. Hij stelt dat feitelijke informatie over de resultaten van de drone-inzet niet op deze basis kan worden geweigerd. De politie gebruikte vorig jaar zeker veertien keer drones, soms wekenlang.

Voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zei gisteren geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van drones door de politie. Het CBP heeft niet onderzocht of de regels daarbij altijd worden gerespecteerd. „Als de beelden van mensen die niet verdacht zijn direct worden gewist, dan kan het gebruik geoorloofd zijn”, aldus Kohnstamm. Het middel moet daarnaast ook nog proportioneel zijn.

Als het gaat om inzet van drones bij de opsporing van strafbare feiten hoeft de bevolking niet vooraf te worden geïnformeerd. Bij het houden van toezicht op de openbare orde wel. Kohnstamm: „De gemeenteraad moet dan ook vooraf toestemming geven. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Amsterdam op Koninginnedag drones wil inzetten. Persoonlijk erger ik me soms wild aan het lawaai van helikopters boven de stad.”