Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Bondsraad FNV stemt in met sociaal akkoord

FNV-voorzitter Ton Heerts op het congres van de FNV vorige week waar de vernieuwing van de vakcentrale werd besproken. Voor de FNV is de instemming van de Bondsraad belangrijk.
FNV-voorzitter Ton Heerts op het congres van de FNV vorige week waar de vernieuwing van de vakcentrale werd besproken. Voor de FNV is de instemming van de Bondsraad belangrijk. Foto ANP / Desiree Schippers

De Bondsraad van FNV Bondgenoten heeft met een grote meerderheid ingestemd met het sociaal akkoord dat onlangs is gesloten tussen kabinet en de sociale partners. 77 procent van de bondsraadsleden stemde in met het akkoord.

De Bondsraad is gematigd positief over het akkoord en roept de FNV op zich maximaal in te zetten voor een betere pensioenopbouw voor vooral jongeren. De bondsraadleden zien kansen in de uitwerking van het akkoord.

“De afspraken staan en zijn helder. Nu de uitvoering en de uitwerking nog. We gaan aan de slag!”

Er was veel lof voor afspraken waardoor mensen meer zekerheid krijgen over hun werk. De Bondsraad is het hoogste orgaan van FNV Bondgenoten en bestaat uit 470.000 leden van de verschillende marktsectoren die de bond vertegenwoordigt.
Het Ledenparlement van FNV Bondgenoten stemde vorig weekend al in met het akkoord, maar het Ledenparlement heeft slechts een adviserende rol. De Bondsraad is nu nog de enige met beslissingsrecht, na de vernieuwing straks is juist het Ledenparlement het hoogste orgaan. Op dit moment bestaan Bondsraad en voorlopig Ledenparlement (van de hele FNV) nog naast elkaar.

De Federatieraad van de FNV, waarin de voorzitters van alle aangesloten bonden zitting hebben, beslist morgen definitief over steun aan het sociaal akkoord. Ook Abvakabo heeft nog geen ja gezegd tegen het sociaal akkoord. De bond, met 355.000 leden de op een na grootste, beoordeelt ook morgen of de gemaakte afspraken over thuiszorg, sociale werkvoorziening en pensioenen voldoende zijn om te kunnen instemmen.

Voorzitter Corrie van Brenk liet eerder weten dat ze het akkoord ‘nog niet af’ vindt. Ze riep het kabinet op om voor zaterdag een oplossing te vinden voor de dreigende 100.000 ontslagen in de thuiszorg.