Samsom sluit niet uit dat bezuinigingspakket alsnog op tafel komt

PvdA-leider Samsom sluit niet uit dat het bezuinigingspakket toch weer op tafel komt. Dat zei hij tijdens het Kamerdebat over het sociaal akkoord. Hij zorgde voor grote verwarring in de Kamer door open te staan voor onderhandelingen over bezuinigingen.

De PvdA zei het akkoord, dat ook inhoudt dat de in maart gepresenteerde extra bezuinigingen van tafel zijn, te steunen. Maar Samsom sluit niet uit dat de bezuinigingen, die ook een nullijn voor ambtenaren en de zorgsector bevatten, toch herleven.

Twitter avatar paululenbelt Paul Ulenbelt BREEK Voor Samsom is afschaffen van nullijn in zorg niet van de baan. Hij laat dus nu een tweede bom onder het sociaal akkoord ontploffen.

Het hele pakket kan weer op tafel komen als de economie dit jaar niet aantrekt, als de economie volgend jaar aantrekt of als blijkt dat de begrotingsnorm volgend jaar niet wordt gehaald.

“In 2014 vertoont de economie weer begin herstel. Dan is het verstandig ook een begin te maken van herstel van de begroting.”

Twitter avatar SadetKarabulut Sadet Karabulut Dus @diederiksamsom demonteert de bom onder het #sociaalakkoord niet. In augustus toch weer extra bezuinigingen conform VVD wens.

SP-leider Roemer trok de conclusies dat de PvdA dus kritiekloos aan de kant staat van de VVD en de heiligverklaring van de drie procentsnorm:

“De zekerheid en rust die de sociale partners wilden geven is nu gewoon van tafel.”

Daardoor ontstond er verwarring in de Kamer bij de partijen of de bezuinigingen nu wel of niet van tafel zijn, en over welk pakket hij het nu eigenlijk had. Samsom moest erkennen dat het bezuinigingspakket in 2014 dus toch mogelijk geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd en probeerde helderheid te scheppen:

“Het is goed nu dat dit huidige pakket van bezuinigingen van tafel is. Tegelijkertijd begrijp ik de onzekerheid van de oppositie en de vrees dat die bezuinigingen in augustus weer wel op tafel liggen.”

Samsom wil best onderhandelen onder tafel met oppositie

Nadat Samsom dat gezegd had, zei hij vervolgens ook open te staan op uitnodiging van Arie Slob om met andere partijen “onder tafel” met de oppositie te onderhandelen over extra bezuinigingen om “draagvlak” te creëren.

“Ik heb daar geen bezwaar tegen. Het zou een meerwaarde kunnen hebben als in augustus blijkt dat de maatregelen toch nodig zijn. Ik ben benieuwd hoe het kabinet hiermee omgaat.”

Twitter avatar SadetKarabulut Sadet Karabulut Steun van @diederiksamsom voor extra bezuinigingen kabinet in augustus. Daarmee blaast hij dus het sociaal akkoord op. #debatsociaalakkoord

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma concludeerde dat de PvdA “het eerlijke verhaal” niet durfde te vertellen en dat er gewoon extra bezuinigingen aankomen. Hij paste ervoor met de PvdA hierover te gaan onderhandelen:

“Het CDA doet niet aan deze maskerade mee. Als het kabinet in augustus besluit dat toch extra moet worden bezuinigd, dan is het te laat. Ik wil nu duidelijkheid.”

Quotum arbeidsgehandicapten

Nog meer verbazing ontstond toen Samsom ook zei dat het quotum voor arbeidsgehandicapten, dat nu van tafel is, mogelijk weer opduikt:

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Niet alleen het pakket bezuinigingen is slechts tijdelijk van tafel, ook het quotum voor arbeidsgehandicapten kan straks “herleven”. #samsom
Twitter avatar KeesVee Kees Verhoeven Niemand die aan tafel zat weet wat er nu nog op tafel ligt. #sociaalakkoord

Oppositie laakt de onduidelijkheid en onzekerheid over het akkoord

De oppositie zei eerder tijdens het debat dat het nog veel te vroeg is voor een oordeel over het akkoord. Ook was er veel kritiek over de onduidelijkheden rond de invulling van het akkoord het “gejojo” van het kabinet. D66-leider Alexander Pechtold wees er bijvoorbeeld op dat FNV-voorman Ton Heerts zei dat de extra miljardenbezuinigingen van tafel zijn, maar dat is tegengesproken door VVD-fractieleider Halbe Zijlstra.

De oppositie was eensgezind in de vrees dat alle bezuinigingen in augustus “gewoon weer op tafel liggen”. Het kabinet hoopt dat de economie weer aantrekt en dat extra bezuinigingen niet nodig zijn straks. SGP-voorman Van der Staaij zei dat het kabinet daarmee een voorschot lijkt te nemen op economische groei, zodat aanvullende bezuinigingen niet nodig zijn.

De oproep van Rutte aan consumenten om niet te “somberen” maar geld te verbrassen kon eveneens rekenen op hoon. GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik omschreef die zelfs als dat de “voodoo-economie bezit heeft genomen van het Torentje”. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, vindt dat het kabinet zichzelf “wachtgeld heeft toegekend zonder zichzelf demissionair te verklaren”.