Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Geopolitiek

‘Nederland moet banden met Israël bevriezen of beperken’

De Israëlische premier Netanyahu vorig jaar januari tijdens een bezoek aan premier Rutte in het Catshuis.
De Israëlische premier Netanyahu vorig jaar januari tijdens een bezoek aan premier Rutte in het Catshuis. Foto ANP / Koen van Weel

Nederland moet de economische en militaire betrekkingen met Israël bevriezen of zelfs beperken. Het Westen kan gesprekken met de Palestijnse organisatie Hamas niet langer uit de weg gaan. Dit zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), een van de belangrijkste Nederlandse adviesorganen voor buitenlands beleid.

De strengere politiek tegenover Israël die de AIV in een opvallend scherp getoonzet advies bepleit, moet de reactie zijn op de aanhoudende vestiging van nederzettingen op bezette gebieden.

Om het vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten een impuls te geven stelt de Adviesraad voor het door de Europese Unie gehanteerde verbod op het voeren van gesprekken met de Palestijnse organisatie Hamas op te heffen. Hamas staat nu nog op de zwarte lijst van terroristische organisaties.

‘Te lang houding van gedogen’ tegenover Israël

Onder de opstellers van het advies bevindt zich oud VVD-politicus en minister van Staat Frits Korthals Altes. Volgens voorzitter Alfred van Staden van de werkgroep die het rapport samenstelde, hebben westerse landen “te lang een houding van gedogen” aangenomen tegenover Israël. EU-verklaringen en resoluties van de Veiligheidsraad zijn te vaak bij “woorden” gebleven “zonder dat daaraan daden zijn verbonden”.

Volgens de raad mogen de “historische banden en verbondenheid met Israël geen reden zijn Israël te ontzien op het punt van het schenden van rechtsregels.”

De AIV meent dat voor een vredesregeling allereerst een rol is weggelegd voor de Verenigde Staten. Maar mocht dat niet lukken dan kan de Europese Unie “meer dan voorheen” aankoersen op een “zelfstandig beleid” met “het internationale recht als solide basis”. Voor Nederland ziet de raad maar een beperkte rol weggelegd in het vredesproces.