Zijlstra was ‘not amused’ met matige informatie over sociaal akkoord

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Fractieleider van de VVD Halbe Zijlstra voelde zich vorige week door premier Mark Rutte al matig geïnformeerd over de voortgang van het sociaal akkoord. Toen hij pas donderdagavond, tijdens het laatste overleg van kabinet en sociale partners, de tekst onder ogen kreeg waarmee de Tweede Kamer over het akkoord zou worden ingelicht, was hij not amused, staat vandaag in nrc.next.

De irritatie tussen kabinet en Rutte enerzijds, en VVD en Zijlstra anderzijds bouwde zich vorige week in etappes op, staat in de krant te lezen. Toen Zijlstra vervolgens moest toezien hoe FNV-voorzitter Ton Heerts tijdens de presentatie verklaarde dat de extra bezuinigingen voor 2014 “van tafel” waren, werd dat er niet beter op. Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat een extra bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro voorlopig van tafel is.

De berichten over nieuwe ophef in de VVD nemen sinds eind vorige week daarom toe. Zijlstra verklaarde afgelopen zondag in Eva Jinek op Zondag dat die uitgestelde miljardenbezuinigingen in september waarschijnlijk alsnog doorgaan. Hij noemde het voorlopig schrappen van het bezuinigingspakket “een beetje een gekke constructie”, wat de geruchten over ophef in de VVD verder voedde.

Maar er speelt meer in de VVD

Maar er speelt meer in de VVD, schrijven politiek redacteuren Tom-Jan Meeus en Thijs Niemantsverdriet. Zijlstra werd al overvallen door het gemak waarmee Rutte de inkomensafhankelijke zorgpremie aan de PvdA weggaf tijdens de formatie. Hij wilde nu dan ook duidelijk maken dat wat betreft de VVD niet te onderhandelen is over het halen van de 3-procentsnorm. Het begrotingstekort moet wat hem betreft niet boven de 3 procent komen in 2014, in tegenstelling tot signalen die Rutte en ook partijgenoot minister Schippers dat ze hierover minder streng zijn.

Volgens de politiek redacteuren heeft Zijlstra dan ook besloten vanaf nu het VVD-geluid assertiever te zullen uitdragen, ook als dat een confrontatie met de VVD-premier betekent. “Dat afstand die hij van het sociaal akkoord nam, is nog maar het begin, zegt zijn omgeving.”