Oppositie wil voor zomer besluit over extra bezuinigingen - coalitie wil alleen praten

Dijsselbloem, Kamp, Asscher en Rutte lachen om de interruptie van Wilders. Hij vroeg zich af of de premier soms 'spacecake' had gegeten.
Dijsselbloem, Kamp, Asscher en Rutte lachen om de interruptie van Wilders. Hij vroeg zich af of de premier soms 'spacecake' had gegeten. ANP / Martijn Beekman

Wordt er in het najaar toch extra bezuinigd of niet? Het hele pakket kan mogelijk weer op tafel komen als de economie niet aantrekt, zo werd vandaag duidelijk bij het debat over het sociaal akkoord. Of het akkoord ook daadwerkelijk op steun kan rekenen van de oppositie werd nog niet duidelijk.

Oppositie wil voor de zomer een besluit

De oppositie wil dat het kabinet al voor de zomer een besluit neemt over een pakket aanvullende bezuinigingen voor 2014. Dat willen D66, CDA, ChristenUnie en SGP, zo bleek uit een ingediende motie van deze strekking bij het debat.

Het kabinet wil pas in augustus besluiten of de extra bezuinigingen van ruim vier miljard weer op tafel liggen. Diederik Samsom (PvdA) wees de motie van de hand. Hij verwees naar het sociaal akkoord waarin is afgesproken dat eerst de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) worden afgewacht. Ook Rutte is niet van plan eerder een besluit te nemen. “Dat zou echt in strijd zijn met het sociaal akkoord.”

Wel staat Rutte ervoor open om de komende tijd al met de oppositie te praten over mogelijke bezuinigingen voor 2014. Arie Slob (ChristenUnie)
drong tijdens het debat aan op gesprekken. Rutte daarover:

“Ik heb de uitgestoken hand niet alleen gezien, hij is ook aangenomen.”

‘Opvallend weinig gesproken over inhoud’

Of er daadwerkelijk nieuwe bezuinigingen komen blijft nog in het midden, hoewel daar vandaag wel veel over gesproken werd. NRC-redacteur Thijs Niemantsverdriet volgt het debat:

“Of er ook bezuinigd moet worden zal het kabinet in het najaar gaan bekijken, zo werd keer op keer herhaald. Wel ging het vandaag tijdens het debat opvallend vaak over dit proces van mogelijke extra bezuinigingen en opvallend weinig over de inhoud van het sociaal akkoord, zoals over de WW en het ontslagrecht.”

Onduidelijk of oppositie akkoord steunt

Daarnaast werd vandaag nog niet duidelijk of de oppositie het akkoord zal steunen. Veel partijen vinden het te vroeg voor een goed oordeel over het akkoord. Het kabinet heeft vooral het CDA nodig in de Eerste Kamer om voldoende steun voor de plannen te krijgen. Niemantsverdriet:

“Eigenlijk heeft vandaag geen enkele oppositiepartij, behalve de PVV, duidelijk gezegd dat ze het akkoord niet steunt. Ook heeft niemand gezegd dat ze akkoord wel steunen. De grote vraag is nu of het kabinet het als één pakket gaat presenteren, of dat er per onderdeel wordt bekeken of er steun is, zoals de oppositie graag wil.”

Arie Slob en Rutte over het meedenken van de oppositie bij nieuwe bezuinigingen

Rutte: impact nieuwe bezuinigingen zal meevallen

PvdA-leider Samsom sloot vandaag niet uit dat het bezuinigingspakket toch weer op tafel komt. Ook tijdens het debat hamerde Zijlstra erop dat het kabinet moet doorgaan met het terugdringen van het begrotingstekort. Hij wees erop dat een begrotingstekort van 3 procent echt een maximum is wat hem betreft, geen minimum. Ook waarschuwde hij ervoor dat er mogelijk meer bezuinigd moet worden.

Als er nieuwe bezuinigingen komen zal de impact op het consumentenvertrouwen meevallen, denkt Rutte .De omvang - ruim vier miljard euro - is beperkt ten opzichte van de tientallen miljarden die het kabinet de komende jaren bezuinigt. De Nederlanders ‘begrijpen’ ook dat het kabinet in augustus misschien alsnog moet bezuinigen, zei Rutte.

‘Uitstralen dat er iets bijzonders is gebeurd’

Tijdens het debat riep Mark Rutte de Tweede Kamer op om samen met het kabinet te werken aan het herstel van vertrouwen. Hij is trots op het akkoord dat vorige week werd gesloten.

“Laten we een keer richting Nederland uitstralen dat er iets bijzonders is gebeurd dat ook in zichzelf kan bijdragen aan economisch herstel. Laten we met elkaar verder bijdragen aan herstel van vertrouwen.”

Rutte riep vorige week ook al op om op te houden met ‘somberen’ en om geld uit te geven. Het kabinet hoopt dat de economie aantrekt, zodat extra bezuinigingen misschien niet nodig zijn. Deze opstelling kwam hem, ook vandaag weer in de Kamer, op veel kritiek te staan van de oppositiepartijen.

Wilders: heeft Rutte soms spacecake gegeten

Tijdens het debat diende Rutte PVV-leider Wilders van repliek. Wilders vroeg zich af of de premier soms ‘spacecake’ had gegeten toen hij de Nederlanders opriep om een nieuwe auto te kopen en zo de economie te stimuleren. “Als ik zo uw haar zie weet u er meer van dan ik”, antwoordde Rutte tot hilariteit van de Kamer. Ook Wilders kon Ruttes antwoord waarderen. “Die was leuk”, zei hij.

Luister naar het fragment