Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Bierbrouwers keren zich ook tegen schaliegaswinning

Ook de bierbrouwers Heineken, Grolsch en Bavaria keren zich tegen plannen om schaliegas uit de Nederlandse bodem te winnen. Frisdrankfabrikanten als Coca Cola en Pepsico zijn eveneens sceptisch, schrijft Trouw vanochtend. In een interview in de Volkskrant vandaag relativeert minister van Economische Zaken Henk Kamp bovendien het belang van de schaliegaswinning.

Schaliegaswinning in de VS.
Schaliegaswinning in de VS. Foto AP / Keith Srakocic

Ook de bierbrouwers Heineken, Grolsch en Bavaria keren zich tegen plannen om schaliegas uit de Nederlandse bodem te winnen. Frisdrankfabrikanten als Coca Cola en Pepsico zijn eveneens sceptisch, schrijft Trouw vanochtend.

Waterleidingbedrijf Vitens waarschuwde vorige week in de krant al dat de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar beschadigd kunnen raken door boringen naar schaliegas. Zelfs de levering van drinkwater kan in gevaar komen. Bij de winning van schaliegas, uit het gesteente schalie, worden op grote diepte en onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen gespoten. Zo ontstaan scheurtjes waaruit het gas vrijkomt.

De belangrijkste gasvoorraden overlappen de grondwatervoorraden van Vitens. Volgens het bedrijf is het dan een “onomkeerbaar proces” als er iets verkeerd gaat. Boren moet alleen kunnen als alle risico’s in kaart zijn gebracht en calamiteiten zijn uitgesloten, vinden Vitens en nu ook de brouwers enfrisdrankfabrikanten.

Bescherming grondwater een ‘absolute prioriteit’ voor brouwers

Grondwater is ook het belangrijkste ingrediënt voor bier en frisdrank. Zolang niet is bewezen dat de boringen het grondwater niet aantasten, ziet de branchevereniging Nederlandse Brouwers de winning met zorg tegemoet, zegt manager duurzaamheid Taco Juriaanse. Bij de vereniging zijn bijna alle Nederlandse bierfabrikanten aangesloten.

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) wil ook eerst bewijs zien dat de winning het grondwater niet verontreinigt, zegt een woordvoerder in de krant. Bij deze vereniging zijn onder meer Hero, FrieslandCampina en Danone aangesloten.

Henk Kamp relativeert het belang van schaliegas

De vraag is of de risico’s opwegen tegen het mogelijke economisch belang. In een interview in de Volkskrant vandaag relativeert minister van Economische Zaken Henk Kamp het belang van de schaliegaswinning. De productie zou hooguit vijf procent bedragen van de huidige conventionele aardgasproductie. Hij schat dat er jaarlijks twee tot vier miljard kubieke meter schaliegas kan worden gewonnen. De opbrengst voor de schatkist zou een paar honderd miljoen euro per jaar bedragen. Klassiek aardgas leverde in 2011 ruim twaalf miljard euro op.

Schaliegas stroomt minder snel en er zijn meer putten en boortorens nodig, tekent Kamp aan. De winningstechniek is ook anders vanwege het risico op milieuvervuiling. Kamp is echter niet tegen schaliegaswinning. Er zouden fracties in het gas kunnen zitten die toch interessant zijn voor de petrochemische industrie.

Door schaliegaswinning kunnen volgens tegenstanders ook aardbevingen worden veroorzaakt, zoals bij de aardgaswinning in Groningen al het geval is. Ook zouden chemicaliën en methaan kunnen vrijkomen. Directeur Frank de Boer van Cuadrilla, het bedrijf dat proefboringen voorbereidt, gaf eerder aan dat de boringen wel veilig zijn en dat de zorgen onterecht zijn.

Omstreden schaliegas

Er zijn al meerdere opsporingsvergunningen van schalie afgegeven voor de Noordoostpolder en het Noord-Brabantse Boxtel, waarmee onder andere proefboringen van schaliegas mogen worden gedaan. Ook zijn aanvragen gedaan in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland, maar de winning van schaliegas is omstreden.

In Nederland zijn voorlopig alle activiteiten op het gebied verboden tot er een onderzoek is verschenen dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd naar welke risico’s met de winning gepaard gaan voor mens, natuur en milieu. Er komen namelijk ook giftige chemicaliën aan te pas en er komt methaan vrij, dat een broeikaseffect heeft dat vele malen sterker is dan dat van CO2. Het rapport wordt voor 1 juli verwacht. Vandaag zou de kamer debatteren over schaliegaswinning, maar vanwege het sociaal akkoord is dat debat uitgesteld.