Grote regionale verschillen schooladvies basisscholen

Basisschoolleerlingen maken de Citotoets. Foto ANP / Erik van 't Woud

Op veel scholen krijgen leerlingen een hoger schooladvies dan verwacht mag worden op basis van hun Cito-uitslag. Vooral in de vier grote steden worden hogere adviezen uitgedeeld, bevestigt de Inspectie van het Onderwijs na berichtgeving hierover vanochtend in Trouw. In Friesland krijgen kinderen juist een relatief laag advies.

De inspectie vergeleek de scores van 150 duizend leerlingen die de Citotoets vorig jaar maakten met het advies dat de basisschool vervolgens gaf voor hun verdere schoolloopbaan. Op ongeveer vijfhonderd van de 5.800 onderzochte scholen kreeg meer dan de helft van de leerlingen een hoger advies. Op nog eens duizend scholen ging het nog altijd om veertig procent van de schooladviezen die hoger uitvielen.

De onderwijsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de schooladviezen. De inspectie wil meer inzicht krijgen in de manier waarop de adviezen tot stand komen en of leerlingen met dezelfde kenmerken op de ene plek meer kansen hebben dan op de andere.

Deskundigen zeggen in de krant dat een dergelijk verschil enorme consequenties kan hebben voor leerlingen. De woordvoerder benadrukt tegenover persbureau Novum dat een school goede reden kan hebben om af te wijken van het resultaat van de Citotoets. Volgens hem gaat het immers om een momentopname.

De Tweede Kamer besloot vorige maand dat de Citotoets vanaf 2015 pas mag worden afgenomen als de leerlingen al een schooladvies hebben gekregen en zich al hebben ingeschreven bij een middelbare school. Het schooladvies wordt daardoor belangrijker.