Brieven

De een is zuinig en de ander maakt alles op

De banken zijn weer op oorlogspad. Ze vonden in Arnoud Boot een krachtig lobbyist om de reserves van de pensioenfondsen voor bancaire zaken te gebruiken (NRC Handelsblad, 10 april). Het is nu de derde keer in twintig jaar dat de banken proberen een greep te doen in de portemonnee van anderen. Tot nu toe hadden ze succes.

De eerste keer was begin negentiger jaren bij de opheffing van de Structuurwet, waardoor banken en verzekeraars mochten samengaan. De banken wilden de immense reserves van de particuliere verzekeraars (die bestemd waren voor levensverzekeringsuitkeringen en lijfrenten/pensioenen van ondernemers uit met name het midden- en kleinbedrijf) kunnen gebruiken voor onder andere hun aandelenspeculaties. De tweede keer was vijf jaar geleden. Na de val van Lehman Brothers hadden de banken geld nodig. Ze vonden een nieuw woord uit: systeembank, en ze verleidden de politici. Gevolg, de Nederlandse burgers zijn voor tientallen miljarden benadeeld.

En nu hebben de banken nog niet genoeg en moeten de pensioenfondsen eraan geloven. Voor 300 miljard maar liefst. Nadat in de negentiger jaren de pensioenen waren versoberd en de fondsen nu de grootste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, komt Boot met zijn rampzalige plannen.

Het doet me denken aan grootmoeder. Zij en grootvader hadden met succes een gezin van tien kinderen grootgebracht. Slapend rijk worden bestond nog niet; ze hadden nooit voor een cent op de staat geleund. Onze oma zei: „Als je het vandaag opnieuw verdeelt, is het morgen weer hetzelfde, want de een is zuinig en de ander maakt alles op”. En zo is het!

Jan Kwantes

Amsterdam

In touw, bij Elburg

Het oudste Nederlandse familiebedrijf is noodgedwongen verkocht: touwslagerij Van der Lee uit 1545 te Oudewater. Het is geen familiebedrijf meer (NRC Handelsblad, 10 april). Jammer. Maar gelukkig, er is een troost: in Elburg zit sinds 1650 touwslagerij Gebr. Deetman. Vandaag de dag geleid door Willem Joost Deetman, de tiende generatie. Sinds 1670 exploiteert het bedrijf aan de buitenzijde van de Elburgse stadsmuur, aan de havenkant, zijn lijnbaan. (Stamvader Deetman is achter de kerk begonnen.) Op een en dezelfde plek is gedurende 343 jaar touwgeslagen. En nog steeds. Op een wijze – met de met zwerfkeien verzwaarde slee, de kloot, waar de vier strengen van het uiteindelijke touw doorheen glijden – die eigenlijk nooit is veranderd. En de Deetmannen wonen al tien generaties in hetzelfde huis.

Jan Dirk de Block

Hilversum