Discussie in NVM over positie van bestuurslid

De aangifte van fraude tegen René Klotz heeft de positie van de bestuurder van makelaarsclub NVM verzwakt. Er is openlijk discussie over de vraag of hij wel kan aanblijven.

De grootste makelaarsvereniging van Nederland heeft een „casus”, zei NVM-voorzitter Ger Hukker gisteren bij een persconferentie over de huizenmarkt. Aanleiding is de aangifte tegen bestuurslid René Klotz van fraude door diens oud-compagnon Toine Naber.

„Waar het nu om gaat is: is er voldoende aanleiding om meneer Klotz op non-actief te stellen, of is er voldoende aanleiding dat meneer Klotz zelf zegt: ik kan niet meer functioneren naar behoren binnen de NVM”, zei Hukker. „Dat is de casus die ligt.”

Aanleiding is een publicatie van deze krant over het faillissement van Home BV, het grootste makelaarskantoor van Tilburg waar Naber en Klotz directeur van waren. Begin 2009 wilde Klotz, die de bedrijfspanden en de financiën deed, zich afscheiden en begon hij voor zichzelf. Maar een maand later bleken de verliezen zes à zeven ton groter dan gezamenlijk besproken en viel de holding van beiden om. Naber zegt voor negen ton gedupeerd te zijn en verdenkt Klotz van faillissementsfraude en het manipuleren van de cijfers.

De zaak ligt „op het bureau” van de officier van justitie, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). De makelaars verwachten binnenkort ook een uitspraak van de NVM-tuchtraad.

Klotz werd in mei 2011 benoemd tot voorzitter van de vakgroep ‘business’ en daarmee automatisch lid van het algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigt 700 bedrijfsmakelaars.

Tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van Wonen, de grootste NVM-vakgroep met 27 afdelingen, is woensdag gezegd dat Klotz zijn functie, in ieder geval tijdelijk, zou moeten neerleggen. Ook elders in de vereniging heeft de zaak veel discussie losgemaakt, bevestigt Hukker.

Maar het bestuur heeft zich vooralsnog achter Klotz geschaard. „Ik moet geen bestuurders hebben die niet schoon zijn”, zei Hukker gisteren. Maar hij zei pas in te grijpen als de affaire-Klotz het goede functioneren van de NVM schaadt. „Die last heb ik niet gehad. Die last zou ik kunnen krijgen, zeg ik eerlijk.”

In een korte reactie aan de leden zei de NVM woensdag dat Klotz bij zijn benoeming „openheid van zaken” heeft gegeven. De „gegeven informatie” heeft de benoeming van Klotz niet belet. De berichtgeving in deze krant zou „geen nieuwe aantijgingen van de heer Naber” bevatten.

De vraag is hoeveel openheid Klotz heeft gegeven en aan wie. In de notulen over zijn benoeming van mei 2011 komt het woord „faillissement” niet terug. Hukker moest gisteren toegeven dat de „pakken papier” die het dossier nu omvat er twee jaar geleden nog niet waren.

Na Klotz’ vertrek in 2009 bleken er bijvoorbeeld voor twee ton aan onjuiste facturen in de omzet van Home BV te zitten. Jan Bertens, oud-directeur onroerend goed bij de voormalige Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, bevestigt eind december 2007 een factuur van 155.000 euro gekregen te hebben. De ‘transportdatum’ bij de notaris was pas op 1 juli 2008 en de verkoop ging uiteindelijk niet door. Bertens vond de factuur „niet opportuun” en betaalde niet. Een jaar later, weer eind december, ontvingen ondernemers aan de Hart van Brabantlaan facturen voor bijna 50.000 euro. Ook deze klanten van Klotz waren ontstemd en weigerden te betalen. Maar de ‘inkomsten’ kwamen wel in de boeken, zeggen oud-medewerkers van Home BV.

Klotz zelf zegt niet te weten of de omstreden facturen uit de omzet zijn gehaald of niet. Ook Hans Tuerlings, financieel controller van Home BV, kan het zich desgevraagd niet herinneren. Het registreren van crediteuren ging via de directie, zegt hij.

Verder bleek na Klotz’ vertrek 150.000 euro aan pensioengeld niet afgedragen aan Nationale Nederlanden. Beide directeuren besloten eerder de premiebetaling deels te staken omdat de administratie van bv’s bij de verzekeraar gebrekig was. Maar dat geen premie was gereserveerd en dat de schuld was opgelopen tot 1,5 ton, kwam bij Klotz’ vertrek niet ter sprake, bevestigen oud-medewerkers en Jack Linssen, destijds de huisadvocaat van beide directeuren.

Klotz heeft deze week een e-mail gestuurd aan zakelijke relaties waarin hij spreekt van „ongefundeerde beschuldigingen” van Naber. „Ik heb aangifte gedaan en het openbaar ministerie vervolgt hem wegens smaad en laster”, schrijft hij. Dat is onjuist, zegt een OM-woordvoerder. Over zowel de aangifte van Klotz als die van Naber heeft het OM „nog geen beslissing genomen”. Naber spreekt op zijn beurt van „smaad en laster” en overweegt een kort geding.

Klotz zegt zelf dat Naber „volledig geïnformeerd” was over de financiën en dat het geen zin heeft „op iedere vraag” die deze krant stelt, in te gaan. Op de vraag of hij zich op zijn functie beraadt, verwijst Klotz naar de NVM. De NVM zegt niet „in het hoofd van meneer Klotz te kunnen kijken”. Klotz wordt nu bijgestaan door een communicatieadviseur, Marcel van den Berg. „Een reputatie redden. De hoofdprijs winnen. Dat is wat ik graag doe...”, zegt hij op zijn site.