‘Boring naar schaliegas vormt risico voor Nederlands drinkwater’

Verbodsbord bij een installatie voor ondergrondse gasopslag in een leeg gasveld in het Groningse Norg.
Verbodsbord bij een installatie voor ondergrondse gasopslag in een leeg gasveld in het Groningse Norg. Foto ANP

De Nederlandse drinkwatervoorraden kunnen onherstelbaar beschadigd raken door boringen naar schaliegas. Bij een calamiteit kan zelfs de levering van drinkwater in gevaar komen. Daarvoor waarschuwt waterbedrijf Vitens vanochtend in Trouw.

Vitens heeft een tiental risico’s opgesteld van schaliegaswinning. Behalve vervuiling van het grondwater is er bijvoorbeeld ook kans op aardbevingen, het achterlaten van chemicaliën en het vrijkomen van methaan.

Gasvoorraden overlappen grondwatervoorraden

Bij de winning van schaliegas worden op grote diepte en onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen gespoten. Zo ontstaan scheurtjes waaruit het gas vrijkomt. De belangrijkste gasvoorraden overlappen de grondwatervoorraden van Vitens. Volgens het bedrijf is het een ‘onomkeerbaar proces’ als er iets verkeerd gaat. Boren moet alleen kunnen als alle risico’s in kaart zijn gebracht en calamiteiten zijn uitgesloten.

In de krant stelt directeur Frank de Boer van Cuadrilla, het bedrijf dat proefboringen voorbereidt, dat boringen wel veilig zijn. Volgens hem is er veel kennis over bodem en de techniek van het boren en zijn de zorgen van Vitens onterecht.