Teeven wil direct zeggenschap over COA

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Foto ANP/Evert-Jan Daniels

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verliest op termijn zijn zelfstandige status. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) wil het COA omvormen tot een zogeheten agentschap, waardoor hij er direct zeggenschap over krijgt. Dat heeft Teeven vanavond laten weten aan de Tweede Kamer.

Het COA is nu nog een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan, waardoor de politiek weinig mogelijkheden heeft om in te grijpen bij problemen. Naar aanleiding van de affaire rondom de ontslagen COA-topvrouw Nurten Albayrak heeft Teeven laten onderzoeken of het COA onder directer gezag van de politiek kan worden gebracht.

onderzoek naar mogelijke fusie

Teeven heeft geconcludeerd dat het COA in principe een agentschap moet worden. Toch maakt hij daar niet meteen werk van, onder meer omdat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de personeelsrechtelijke gevolgen van de nieuwe status van het COA.

Teeven laat verder onderzoek doen naar de voors en tegens van een fusie tussen het COA, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Albayrak werd in 2012 ontslagen vanwege haar dominante manier van leidinggeven en omdat ze had gelogen over de hoogte van haar salaris en het gebruik van haar dienstauto.