Brussel: neem de tijd voor huizenmarkthervormingen

De Nederlandse overheid moet de hypotheekrenteaftrek “geleidelijk en voorspelbaar” en op een “houdbaar tempo” aanpakken. Dat schrijft de Europese Commissie in het onderzoek naar de macro-economische disbalans in Nederland.

Foto ANP / Koen Suyk

De Nederlandse overheid moet de hypotheekrenteaftrek “geleidelijk en voorspelbaar” en op een “houdbaar tempo” aanpakken. Dat schrijft de Europese Commissie in het onderzoek naar de macro-economische disbalans in Nederland. Of het woonakkoord van het kabinet aan deze criteria voldoet maakt eurocommissaris Olli Rehn pas volgende maand bekend.

Rehn nam in totaal dertien landen onder de loep omdat ze niet aan de begrotingseisen van de Europese Unie voldoen. De Fin gaat wat Nederland betreft vooral in op de hoge schuldenlast van consumenten en de inefficiënte huizenmarkt. De Nederlandse economie heeft momenteel veel last van die slechte huizenmarkt, concludeert de commissie.

Het rapport van de Europese Commissie komt op de dag dat een commissie van de Tweede Kamer er voor pleitte dat de overheid meer regie gaat voeren op de huizenmarkt. De commissie deed onderzoek naar de explosieve prijsstijgingen en het daaropvolgende instorten van de huizenmarkt in de periode 1995-2012.

Nederland moet tekort van EC blijven terugdringen

Rehn geeft het kabinet mee dat de maatregelen “goed getimed” en “uitgebreid” moeten zijn. Om de huizenmarkt vlot te trekken moet bijvoorbeeld ook de vrije huursector gezonder en groter worden. De hervormingen van de huizenmarkt van het kabinet-Rutte II lijken volgens hem de goede kant op te gaan, al volgt pas 29 mei een uitgebreider oordeel.

De Europese Commissie spoort de Nederlandse overheid verder aan om door te gaan met het terugdringen van het begrotingstekort. Dat zorgt weliswaar op de korte termijn voor een drukkend effect op de economische groei, maar op de lange termijn neemt de financiële stabiliteit erdoor toe, stelt de commissie.

De overheid zou verder ook moeten inzetten op het herstel van het vertrouwen en de bestaande groeimogelijkheden beter benutten. Zo moet er ‘voldoende’ publiek geld naar fundamenteel onderzoek, kennis en onderwijs. Het concurrentievermogen kan worden verhoogd door lonen meer te differentiëren en de pensioenbijdrage te verlagen. Dat zorgt bovendien voor meer financiële ruimte voor huishoudens.

‘Buitensporige’ problemen in Spanje en Slovenië

Hoewel Nederland problemen heeft, bestempelt de Europese Commissie die niet als “buitensporig”. Dat zijn de problemen van andere landen als Spanje en Slovenië volgens de commissie wel.

In Spanje blijven de zeer hoge schulden een groot risico inhouden voor de groei en de financiële instabiliteit, schrijft de commissie. In Slovenië is het hoge aandeel slechte leningen van het bedrijfsleven een groot gevaar, onder meer omdat die samenhangen met de overheidsfinanciën.