Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Ministerie mede schuldig aan problemen bij Politieacademie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is medeverantwoordelijk voor een ernstige crisis in de opleiding van politieagenten. Dat staat staat in het vertrouwelijke verslag van een onderzoek dat de voormalige korpschef van Utrecht, Peter Vogelzang, heeft gedaan naar de problemen bij het politieonderwijs.

Foto ANP / Valerie Kuypers

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Politieacademie zijn alle drie verantwoordelijk voor een ernstige crisis in de opleiding van politieagenten. Dat staat staat in het vertrouwelijke verslag van een onderzoek dat de voormalige korpschef van Utrecht, Peter Vogelzang, heeft gedaan naar de problemen bij het politieonderwijs.

“Door het ontbreken van sturend vermogen van de leiding”, is bij de Politieacademie “een niet meer oplosbare vertrouwenscrisis” ontstaan. De politieacademie schoolt agenten op tien locaties in Nederland.

Op grond van de bevindingen van Vogelzang stuurde minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) vorige week de voorzitter van het College van Bestuur, voormalig generaal Ad van Baal, naar huis. Het rapport-Vogelzang is tot nu toe geheim gehouden. Uit het onderzoeksverslag, in handen van NRC Handelsblad, blijkt dat ook de Raad van Toezicht en het ministerie “onvoldoende effectief zijn geweest in hun reactie op de tekortkomingen”.

Vogelzang wijst er in zijn voorwoord op dat zijn studie “overbodig” was, omdat er de afgelopen twee jaar al zo’n zestig rapporten en documenten zijn opgesteld waaruit blijkt dat het politieonderricht niet deugt. “Constructieve signalen met betrekking tot de ernst van de situatie van binnen en buiten de Politieacademie zijn onvoldoende opgepakt.”

Politievakbond vindt situatie ‘ernstig’

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, spreekt van een “ernstige situatie”. Door het negeren van problemen is volgens Van de Kamp “de organisatie zo ver stuk dat die is gedesintegreerd.” Belangrijkste klacht binnen de politie is dat bij het onderricht te veel aandacht gaat naar onderwijskundige zaken en te weinig naar de praktijk. “De theorie heeft in negen van de tien gevallen geen aansluiting met het politievak”, zegt Han Busker, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

De problemen zijn nijpend omdat er door vergrijzing bij de politie de komende 7 jaar zo’n 15.000 nieuwe agenten moeten worden opgeleid. Van de Kamp:

“Het slechte onderwijs heeft effecten op de kwaliteit van de opsporing. De idee was dat het politiediploma ook waarde moest hebben buiten de politie. Daarin zijn we doorgeslagen.”

Leiding van Politieacademie moet voortaan ‘blauw’ zijn

Vogelzang concludeert dat beide leden van het College van Bestuur moeten worden vervangen. Dat betekent dat naast Van Baal ook Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde, weg moet. De leiding van de politieacademie moet volgens Vogelzang voortaan ‘blauw’ zijn. Er moet “een gezaghebbende politieman of -vrouw” worden benoemd. Gerard Bouman, baas van de Nationale Politie, wil naar verluidt Leon Kuijs als baas van de politieacademie. Kuijs is nu lid van de korpsleiding van de Nationale Politie.

Het rapport-Vogelzang is pijnlijk voor minister Opstelten, zegt Nine Kooiman, Tweede Kamerlid voor de SP. “Nu blijkt dat de bewindsman twee jaar lang heeft zitten slapen. Het is tijd dat hij wakker wordt en de troep opruimt.”