Zestien Kamerleden leggen op 30 april geen eed of belofte af

De nieuwe Tweede Kamerleden vorig jaar tijdens hun beëdiging.
De nieuwe Tweede Kamerleden vorig jaar tijdens hun beëdiging. Foto ANP / Phil Nijhuis

In totaal zestien leden van de Eerste en Tweede Kamer leggen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander geen eed of belofte af, zei voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf vandaag in Buitenhof.

Een deel is wel aanwezig, maar legt geen eed af. De Graaf zei dat parlementariërs alleen zouden moeten komen als ze ook de eed willen afleggen.

In 1980 waren veertien parlementariërs afwezig, blijkt uit de Handelingen Staten-Generaal 30 april 1980. Vijf Kamerleden bleven thuis om gezondheidsredenen, vijf om principiële redenen, één lid wegens andere ambtsbezigheden en drie Kamerleden zonder opgave van redenen. Ook in 1948 waren enkele leden afwezig.

Onder de zestien die nu geen eed afleggen, zijn in ieder geval de SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Farshad Bashir, die eerder al aankondigden geen eed af te leggen. Ook de drie leden van de Partij voor de Dieren leggen op 30 april geen eed van trouw aan de koning af. Verder hebben vier leden van GroenLinks aangekondigd de eed niet af te leggen. Het is niet bekend wie er nog meer geen eed afleggen of niet aanwezig zijn.

Eed of belofte opnieuw afleggen is niet verplicht

Nadat Willem-Alexander op 30 april zijn eed heeft afgelegd is het de beurt aan de Kamerleden. Eén voor één spreken zij de volgende eed (zweren) of belofte (beloven) uit:

Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.

Het afleggen van de eed of belofte is niet verplicht. Het heeft geen juridische betekenis, maar is vooral bedoeld om “uiting te geven aan de onderlinge verbondenheid van de koning met de volkeren van het koninkrijk, belichaamd in de parlementen van de landen van het koninkrijk”, schreef premier Mark Rutte eerder in antwoord op Kamervragen.

De Graaf vindt dat alle parlementariërs een eed moeten afleggen:

“In 1992 hebben de Eerste en Tweede Kamer unaniem afgesproken dat de eed van de koning wordt beantwoord met een eed van de Kamers. Het is een bevestiging van de band tussen de koning en de volkeren in het koninkrijk. Het is een heel ander soort eed dan de eed bij het intreden in de Tweede Kamer.”

Kijk hier de hele uitzending van Buitenhof terug:
Get Microsoft Silverlight