Ziekenhuissterfte is ook regionaal

Illustratie Arcadio Esquivel

In NRC Handelsblad van 30 maart vraagt minister Schippers welk argument er is tegen het publiceren van ziekenhuissterftecijfers. Veel wetenschappelijke publicaties geven tal van argumenten waarom onze huidige methodiek van mortaliteitstatistiek geen valide, betrouwbare indicator voor kwaliteit van ziekenhuiszorg oplevert. Ook niet op diagnoseniveau en ook niet na correctie voor patiëntkenmerken. Medisch Contact voegt daar nog een extra argument aan toe. Ondergetekende toont hierin aan, samen met twee co-auteurs, dat ziekenhuissterfte ook een regionaal bepaalde component heeft. Bijvoorbeeld: een Limburger heeft bij opname in een (willekeurig) ziekenhuis een 28% hogere ziekenhuissterftekans dan een Fries of een Groninger. Verschil in religie en/of cultuur vormt een mogelijke verklaring; verschil in zorgkwaliteit van ziekenhuizen waarschijnlijk niet. Op dit moment schiet ons inzicht in de oorzaken van ziekenhuissterfte ernstig te kort. De maatschappij is nu dan ook niet gebaat bij het publiceren en duiden van sterftecijfers. Dat zet patiënt, inspectie en zorgverzekeraar potentieel op het verkeerde been. Een individueel ziekenhuis kan wel baat hebben bij het jaar-op-jaar volgen en analyseren van de eigen ziekenhuismortaliteit.

Dr. ir. Wim van den Bosch

St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein