VS: schild tegen raketten N-Korea

De Verenigde Staten zullen een anti-raketschild in gereedheid brengen op hun basis in Guam, in de Stille Oceaan, tegen eventuele raketaanvallen van Noord-Korea. Dit heeft het Pentagon gisteravond bekendgemaakt in reactie op eerdere dreigementen van Noord-Koreaanse zijde om de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea en op Guam aan te vallen.

De Noord-Koreaanse strijdkrachten verklaarden intussen dat ze toestemming hebben om eventuele „Amerikaanse agressie” te vergelden met elk type tegenactie dat hun goed dunkt, kernwapens incluis.

De Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel, zei dat „sommige acties die ze (de Noord-Koreanen) de laatste weken hebben ondernomen een reëel gevaar” vormen voor de VS en haar bondgenoten.

Ook Zuid-Korea onderstreepte dat het paraat is om het hoofd te bieden aan mogelijke agressie van Noord-Korea. De financiële markten in Zuid-Korea en elders in de wereld reageerden echter nerveus op de jongste ontwikkelingen. Daardoor daalden de meeste koersen.

Nog altijd gaan de meeste analisten ervan uit dat het bewind van Kim Jong-un een riskante vorm van blufpoker speelt. Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat de circa 1,2 miljoen man tellende strijdkrachten een concrete aanval voorbereiden. Een grootscheepse aanval zou volgens hen zo goed als zeker neerkomen op zelfmoord van het regime.

Wel zei de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Kim Kwan-jin vanmorgen dat Noord-Korea een raket „met een aanzienlijk bereik” naar zijn oostkust heeft verplaatst. Maar ook hij zag daarin nog geen teken dat een aanval op handen is.

De industriële zone aan de grens bij Kaesong die Noord-Korea gisteren afsloot voor Zuid-Koreanen bleef vandaag opnieuw dicht. Enige honderden Zuid-Koreanen zitten daar nog vast. (Reuters, AP)