Na vier jaar waren ze het zat

Pesten // Een groep ouders doet aangifte tegen pesters op school Maar pesten is niet strafbaar „De school zei: als het je hier niet bevalt, ga je maar naar een andere school”

De 10-jarige zoon van René Lindeman wordt al vier jaar gepest. Hij wordt „uitgescholden en geschopt” door medeleerlingen van de basisschool Sint-Jozef in Nootdorp, twee jongens van 9 en 10 jaar uit groep 6. „Mijn zoon heeft zelfs weleens een stoel in zijn buik gekregen.”

Lindeman kaartte het probleem twee jaar geleden al aan op school, maar die deed daar „niets” mee. „Het bestuur zei: ‘Als het je hier niet bevalt, ga je maar naar een andere school.’ Dat vind ik de omgekeerde wereld, de school moet de leerlingen beschermen.”

Het pesten is stelselmatig, vertelt Lindeman. En meerdere leerlingen zijn het slachtoffer van de pestkoppen. Eén kind is volgens hem al naar een andere school vertrokken.

Lindeman zocht contact met de andere ouders van de kinderen uit de klas. Ze kwamen samen met een voorstel aan de school hoe pestende kinderen zouden moeten worden aangepakt. Lindeman: „De eerste keer moeten ze naar de directeur, de tweede keer worden de ouders opgebeld en bij de derde keer wordt de pester geschorst.” Maar dit voorstel voerde de school niet uit, zegt Lindeman.

Daarop besloot hij, op advies van een leerplichtambtenaar, samen met vier andere ouderparen aangifte te doen tegen de pestende jongens. Met de aangifte wil Lindeman behalve de school ook de ouders van de pestende kinderen wakker schudden. „Zij zeggen dat ze hun kinderen niet in de verhalen herkennen.”

De school wil niet ingaan op de kwestie. Directeur Marcel Prins: „Wij zijn intern in overleg hoe we hier op gaan reageren.” Prins zegt wel dat de school een pestprotocol heeft, dat wordt „nageleefd”.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is op de hoogte van de aangifte. Of de leerplichtambtenaar de ouders aangespoord heeft om aangifte te doen tegen de pestende jongens, kan een woordvoerder niet bevestigen. „Er is contact geweest tussen leerplicht en ouders van de school, maar wat zij precies besproken hebben weet ik niet.”

Wel is volgens de woordvoerder met de school afgesproken dat er in geval van pesten „eerder wordt overgegaan tot schorsing van leerlingen”.

Een woordvoerder van de politie zegt in een reactie dat pesten „geen politieaangelegenheid” is. „Het gaat in dit geval om kinderen onder de 12 jaar, dus daar kun je qua strafrecht sowieso niets mee. Bovendien is pesten juridisch niet strafbaar, tenzij het om mishandeling gaat. Dat is in Nederland nog nooit aangetoond. Maar de scheidslijn tussen pesten en mishandeling is dun.”

De Onderwijsinspectie is volgens de politiewoordvoerder de meest aangewezen instantie voor de klachten van de ouders uit Nootdorp. „Zeker nadat de staatssecretaris vorige week zijn plan presenteerde om pesten aan te pakken.”

Ook na de aangifte, anderhalve week geleden, hoorde Lindeman niets van de school.

Daarop besloot hij contact met de media te zoeken. „De school kan wel zeggen dat ze een pestprotocol hebben, maar dat moeten ze dan wel een keer gaan handhaven. Kinderen die pesten moeten aangepakt worden, dat gebeurt nu niet.”