KB en Google zetten 80.000 boeken online

De Koninklijke Bibliotheek heeft gisteren de website boeken.kb.nl geïntroduceerd. Op de site zijn liefst 80.000 boeken uit de achttiende en negentiende eeuw gratis te raadplegen.

Het betreft boeken op het terrein van cultuur, geschiedenis en wetenschap.

De Koninklijke Bibliotheek is voornemens om in totaal 160.000 boeken gratis beschikbaar te stellen. Er wordt hiervoor samengewerkt met Google.

Tegen persbureau ANP zei de directeur van het instituur, Bas Savenije, dat de “Koninklijke Bibliotheek als nationale bibliotheek van Nederland de verantwoordelijkheid heeft om iedereen, overal ter wereld, digitaal toegang te geven tot alle boeken die in Nederland uitgegeven zijn”.

Eerder introduceerde de KB al sites waarop historische tijdschriften en kranten te raadplegen zijn.