denken@nrc.nl

Extra studieadvies in het tweede jaar is slecht voor jongens

schrijven Alice Boreel van StudiekeuzeOpMaat en Lydia Sevenster, docent biologie aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem

De uitbreiding van het bindend studieadvies (BSA) naar het tweede jaar door de Leidse universiteit is wel een erg zwaar middel. Het is of iemand een tweede keer zijn rijbewijs moet halen, nadat hij al een keer heeft bewezen te kunnen rijden. Bij een negatief bindend studieadvies in het tweede jaar heeft een student twee jaar verloren en al gauw zo'n 26.500 euro weggegooid (bron: Nibud 2012), een straf die niet in verhouding staat tot het ‘delict’ van een iets tragere studie. Met de maatregel werpt de Universiteit Leiden halverwege de studie een extra drempel op. Het kan studenten afhouden van een extra stage, een bestuursjaar of andere activiteiten, belangrijk voor hun ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt.

Leiden beroemt zich erop de beste Nederlandse universiteit te zijn en hoopt wellicht door de maatregel deze positie te kunnen consolideren. Maar dit voorstel is in het nadeel van de jongens, die gemiddeld 10 maanden langer over hun studie doen dan toegewijde, hard werkende meisjes. Leiden mag wel uitkijken niet te verworden tot een meisjesuniversiteit. Hun Pre-University College, dat nu al voor tweederde van de deelnemers uit meisjes bestaat, gaat die kant al op.

Geef onveilige websites altijd door

schrijft Arda Gerkens, directeur HCC, Haarlem

In nrc.next van 2 april jl. las ik een artikel over de beveiliging van webwinkels. HCC (vereniging met circa 80.000 leden, die mensen ondersteunt bij het gebruik van digitale toepassingen) is onlangs gestart met een Meldpunt onveilige verbindingen. Als een website onnodig persoonlijke informatie vraagt en/of dit doet via een onbeveiligde verbinding (geen https) vragen we gebruikers dit te melden via www.hcc.nl/meldpunt.

We nemen vervolgens contact op met de eigenaar van de betreffende website met het verzoek dit aan te passen. Een aantal meldingen hebben wij al als zeer ernstig aangemerkt, waaronder bijvoorbeeld een website die over een onbeveiligde verbinding het bsn-nummer wilde achterhalen. Het meldpunt is nog steeds actief en we roepen dan ook iedereen op om onveilige verbindingen te melden. Samen maken we het veiliger.