Bussemaker wil pretstudies roc’s aanpakken

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt bepalender voor het aantal toegelaten mbo-studenten en roc’s moeten zich minder richten op het creëren van pretopleidingen. Minister Jet Bussemaker van onderwijs kondigt vanochtend maatregelen aan in een interview met het FD.

Leerlingen in het Zadkine, roc in Rotterdam.
Leerlingen in het Zadkine, roc in Rotterdam. Foto ANP/Robin Utrecht

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt bepalender voor het aantal studenten dat naar een opleiding van het mbo mag. Regionale opleidingscentra (roc’s) moeten daarnaast veranderen en minder pretopleidingen opzetten. Minister Jet Bussemaker van onderwijs kondigt vanochtend maatregelen aan in een interview met het FD.

Bussemaker schrijft binnenkort een brief aan de Kamer met de plannen. Ze wil een betere aansluiting creëren tussen de arbeidsmarkt en de roc’s:

“Roc’s moeten verplicht stageplekken aanbieden. We gaan daar strenger naar kijken. Je kunt niet meer onderwijsplaatsen aanbieden dan je stageplekken hebt. Als scholen in overleg met het bedrijfsleven en afgestemd op de regionale arbeidsmarkt opleidingen en stages aanbieden, worden er altijd precies genoeg leerlingen afgeleverd.”

Verder gaat de minister ingrijpen om de populariteit van ‘pretstudies’ aan te pakken en de instroom naar technische opleidingen te vergroten:

“Roc’s moeten echt veranderen, die moeten veel meer sturen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. En niet meer alleen op het binnenhalen van zo veel mogelijk studenten en het opzetten van pretopleidingen. We moeten naar stringentere bepalingen, dat staat voor mij als een paal boven water.”