Bezuinigen

Voor ons huis stroomt een kreek met aan weerszijden plantsoen. Een weg kruist die kreek over een betonnen viaduct. Daaronder zijn twee mannen anderhalve week aan het werk. Bij tijd en wijle worden zij bijgestaan door een derde man van een betonboringsbedrijf of een vierde met een hijskraan.

Aan de zijwand, net boven het water, bevestigen ze een zware U-balk van gegalvaniseerd metaal, een scooter zou erover kunnen rijden. Op mijn vraag wat het gaat worden, is het antwoord:„Een oversteekplaats voor padden en egels.”

De volgende dag ontvang ik een brief: het gemeentebestuur vraagt inwoners mee te denken over bezuinigingsvoorstellen.