Rechter bij wangedrag voortaan geschorst of overgeplaatst

Een stapel met dossiers in de rechtbank in Lelystad.
Een stapel met dossiers in de rechtbank in Lelystad. Foto ANP / Bas Czerwinski

Rechters die wangedrag vertonen kunnen voortaan geschorst worden of naar een andere rechtbank worden overgeplaatst. Ook kan hun salaris worden ingehouden. Verder kunnen ze al buiten functie gesteld worden voordat de Hoge Raad over schorsing of ontslag heeft besloten. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) presenteert hierover vanmiddag een wetsvoorstel.

Nu kan een rechtbankpresident een rechter die niet goed functioneert alleen een waarschuwing geven óf voor ontslag voordragen bij de Hoge Raad. Het gaat – ook bij de nieuwe regels – uitdrukkelijk om het functioneren en het gedrag van de rechter zelf, dus niet om de inhoud van zijn of haar uitspraken, mochten die publiekelijk verbazing of weerstand wekken.

Opstelten verruimt de disciplinaire maatregelen tegen rechters op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak, de koepelorganisatie van de rechtspraak. De wettelijke mogelijkheden om een rechter bij misdragingen aan te pakken zijn momenteel te beperkt, vindt de Raad. Een woordvoerder van de Raad zegt in een reactie dan ook dat de minister hiermee “het goede doet”.

Rechters moeten nevenfuncties melden en VOG overleggen

Nieuw is verder dat een sanctie opleggen mogelijk wordt als rechters hun nevenfuncties niet melden. Ook moeten rechters een recente verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen, vóór hun benoeming. Over het gezag en vertrouwen van de rechterlijke macht “mag geen twijfel ontstaan”, schrijft Opstelten in zijn toelichting op het wetsvoorstel.

Hij schrijft dat er geen aanleiding is aan te nemen dat er grote misstanden bij rechters voorkomen. “Maar als optreden toch nodig is, moeten er wel voldoende mogelijkheden zijn”, aldus Opstelten.

Uit het laatste jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat de Hoge Raad in 2011 twee maal een waarschuwing heeft uitgedeeld aan een rechter. Eén keer was dat vanwege “de verwaarlozing van de waardigheid van het ambt”, en één keer vanwege de schending van het beroepsgeheim. Eén keer is aan een rechter op eigen verzoek ontslag verleend, vanwege een “werkgerelateerde integriteitskwestie”.

Helft klachten wordt niet in behandeling genomen

In 2011 kwamen er bij de gerechten 1.412 klachten binnen over rechters, bijvoorbeeld over de bejegening tijdens een rechtszaak. Maar bijna de helft van die klachten is niet in behandeling genomen, omdat die over de inhoud van de rechterlijke beslissing gingen.

Opstelten stuurt het voorstel vandaag voor advies naar onder andere de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Het voorstel zal volgens de planning nog voor het zomerreces in de ministerraad worden besproken.