denken@nrc.nl

Kijk wat vrouwen in de top kunnen toevoegen

bepleit Marije van Duijne Strobosch van energie.nl

De afgelopen weken was er veel aandacht voor Lean In van Sheryl Sandberg over vrouwen en hun weg naar de top. Ook in Nederland komt het percentage vrouwen in topfuncties niet boven de 40 procent. Sandbergs analyse is dat vrouwen worden tegengewerkt door stereotyperingen die nog steeds zwaar doorwerken, maar vooral ook door de interne barrières die vrouwen zelf opwerpen. Vrouwen nemen minder risico’s, hebben het gevoel dat een gezin en carrière niet te combineren zijn en leggen daardoor de lat lager, zijn onzeker, vinden het moeilijk om zich succes toe te eigenen, onderhandelen nauwelijks en staan niet voor hun eigen zaak.

Wat ik spijtig vind, is dat Sandberg laat liggen wat vrouwen aan de top kunnen toevoegen. Zij heeft het over zwangerschapsparkeerplekken naast de voordeur, kolfruimtes en de mogelijkheid om om half zes naar huis te gaan. Ook dat is belangrijk, maar ik denk dat we de discussie toch al op een diepere laag kunnen voeren. In mijn optiek moeten mannen en vrouwen niet gelijk zijn, maar elkaar aanvullen. Laten we niet vergeten dat de structuur van veel bedrijven door mannen is bedacht. Deze bedrijven zijn gebouwd op mannelijke waarden als resultaatgerichtheid, winstfocus, macht, competitiviteit en assertiviteit. Dat levert een structuur van organiseren op die niet per se vrouwonvriendelijk is, maar waar vrouwelijke waarden als solidariteit, samenbindend vermogen, intuïtie en sensitiviteit niet direct makkelijk mee samenvallen.

Bij een van de rechtbanken heb ik drie jaar in een managementteam mogen samenwerken met een vrouwelijke voorzitter en twee mannen. We voerden gepassioneerde discussies over zowel visie, productie en normeringen als over de kwaliteiten van individuele medewerkers, logische procesvoering en het creëren van sterke teams. Daar heb ik ondervonden hoe vrouwelijke en mannelijke aandacht elkaar kunnen aanvullen en versterken. Na anderhalf jaar leverde dat een kwaliteitscertificering én een medewerkerstevredenheid van 98 procent op. Daarbij hadden we de productienormen gehaald en waren we ruim binnen budget gebleven. Laten we de volgende stap zetten en onderzoeken hoe vrouwelijke en mannelijke waarden samen kunnen gaan in een organisatie, zoals ze dat in een goed huwelijk ook doen. Dan wordt het voor vrouwen logischer om de top op te zoeken en kunnen zij daar en passant de nodige zwangerschapsparkeerplekken voor de deur regelen.