Afsluiting zone in Noord-Korea irriteert Seoul

De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn vanmorgen verder opgelopen door een conflict over de toegang tot de speciale economische zone op Noord-Koreaans grondgebied, aan de grens met Zuid-Korea.

Het communistische bewind in Pyongyang sloot de toegang tot het zogeheten Kaesong-project, waar 50.000 Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken werken van Zuid-Koreaanse bedrijven, vanmorgen af. Daardoor kwamen 800 Zuid-Koreaanse managers en andere medewerkers vast te zitten.

De Noord-Koreaanse autoriteiten verzekerden dat de Zuid-Koreanen naar huis mochten, maar ze gaven in eerste instantie slechts 46 van hen toestemming de zone te verlaten.

De Zuid-Koreaanse minister van Defensie Kim Kwan-jin zei daarop tegen het persbureau Yonhap dat hij alle opties bekijkt om de Zuid-Koreanen vrij te krijgen. In noodgevallen sloot hij ook het gebruik van militaire middelen niet uit.

Voor zover bekend zijn de fabrieken zelf overigens nog niet stilgelegd. De zone levert Noord-Korea zo’n twee miljard dollar per jaar op en vormt daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor het sterk verarmde land.

Veel commentatoren wezen de afgelopen dagen op het openblijven van de Kaesong-zone als een bewijs dat de krijgshaftige taal uit Pyongyang met een korreltje zout kan worden genomen.

Intussen heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, zelf oud-minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea, gisteren in Andorra gezegd dat Noord-Korea „aankoerst op een botsing met de internationale gemeenschap”. Volgens hem „is de huidige crisis al te ver gegaan”. Ook verzekerde hij Noord-Korea dat niemand het land wil aanvallen.

Ook China, vanouds een belangrijke bondgenoot voor Noord-Korea, heeft vanmorgen zijn „ernstige bezorgdheid” over de crisis op het Koreaanse schiereiland geuit. De Chinese onderminister Zhang Yesui bracht zijn zorg gisteren aan de Noord-Koreaanse ambassadeur in Beijing over. Een woordvoerder riep alle partijen op met elkaar te overleggen.

Gisteren haalde Noord-Korea zich de woede op de hals van de internationale gemeenschap, China incluis, toen het aankondigde de kernreactor bij Yongbyon weer in bedrijf te nemen. In het verleden produceerde die plutonium voor kernproeven. Sinds 2007 was de reactor buiten gebruik. Het zal overigens geruime tijd vergen voor de reactor opnieuw operatief is. (Reuters, AP, AFP, BBC)