Discussie in VS: weiger roker als werknemer

Rokers, die nemen we niet meer in dienst. Dat hebben een aantal Amerikaanse ziekenhuizen besloten. Daarover is nu zo veel gekrakeel ontstaan dat The New England Journal of Medicine, het beroemde medisch-wetenschappelijke tijdschrift er eind vorige week twee opiniestukken over publiceerde – één ‘voor’ en één ‘tegen’.

Er is rechtsongelijkheid. 29 Amerikaanse staten hebben deze rokersdiscriminatie bij wet verboden – 21 niet. 65 Procent van de Amerikanen vindt het weren van rokende sollicitanten onterecht. De drie auteurs van ‘The Ethics of Not Hiring Smokers’ vinden dat zorginstellingen compassie moeten hebben voor hun werknemers. Neem de beste sollicitant en biedt eventueel een stoppen-met-roken-cursus aan. Dat is de win-win-situatie, want werknemers die zich gesteund weten werken waarschijnlijk harder.

Het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid overweegt werknemers toe te staan om rokers te straffen met hogere ziektekostenpremies. De ziektekostenverzekering loopt in de VS meestal via de werkgever. Rokers zouden de helft meer premie moeten betalen. Ook dat vinden de tegenstanders van rokersdiscriminatie een slecht idee.

De drie voorstanders van rokersdiscriminatie laten zien dat het nog wel erger kan: rokers ontslaan. De Britse Nuffield Council on Bioethics vindt ‘niet aannemen’ stap 6 naar het definitief uitbannen van roken. Stap 7 is ontslaan en nog maar één treedje hoger op de antirookladder staat het wettelijke verbod.