Op zoek naar een nieuw belastingparadijs

Cyprus is ontmanteld. Waar moet je nu heen met je grote geld als je dat een beetje ‘slim’ wilt stallen? Als opvolgers worden genoemd: Luxemburg, Letland, Malta en... Nederland. Pagina 6-7

Illustratie Roel Venderbosch