Joep van den Nieuwenhuyzen: Beschuldigingen zijn volstrekte onzin Z&Z, pagina 26-27