Goede test Down alleen in België en Duitsland

In onder meer België en Duitsland kunnen zwangere vrouwen met een nieuwe, nauwkeurige test laten onderzoeken of hun ongeboren kind het Downsyndroom heeft. In Nederland mag die niet gebruikt worden. Hier wordt een oude combinatietest gebruikt, die meer vrouwen ongerust maakt, waarna ze een riskante vruchtwaterpunctie ondergaan. Vervolgens blijkt meestal dat er niets aan de hand is, maar ongeveer een half procent van de zwangerschappen eindigt door zo’n punctie in een miskraam.

De nieuwe test is veiliger en nauwkeuriger. Het bloed van de moeder bevat zeer kleine hoeveelheden DNA van de foetus; zo kan worden bepaald of de foetus een extra chromosoom 21 (en dus het syndroom van Down) bevat. Maastrichtse onderzoekers rekenden uit dat in Nederland het aantal vruchtwaterpuncties waarbij de baby géén Downsyndroom heeft zou dalen van 1.340 naar 10 per 10.000 zwangeren.

In Nederland moeten gynaecologen, klinisch genetici, overheid en verzekeraars het eens worden over invoering van de test En ook voor wie. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) vindt het te vroeg. Het Leids Universitair Medisch Centrum was begonnen met een pilot, maar moest stoppen. Schippers vond dat het ziekenhuis een vergunning in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek had moeten aanvragen, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Zwangeren met een hoog risico, oudere moeders, moeten nu naar België en Duitsland.

Zekerheid, Wetenschap, pagina 7