Een keihard oordeel over onbegrijpelijke overheid

Een keihard oordeel over onbegrijpelijke overheid

De Nationale ombudsman heeft een aantal stevige uitspraken gedaan over de relatie overheid-burger, zoals: ‘burgers raken te vaak de weg kwijt in alle regelzucht’ (NRC Handelsblad 21 en 23 maart).

Hoe kun je als burger in de wirwar van regels en procedures nog iets doen voor een uit bed gevallen oudere?

Het is gemakkelijk om van achter een bureau dit soort situaties te schetsen. Maar om te oordelen is verdieping, wijsheid, geduld en relativeringsvermogen nodig.

„We mogen niet uit het oog verliezen dat de meeste mensen deugen en gehoorzaam zijn.” Het handelen van een overheid op basis van wantrouwen is het paard achter de wagen spannen.

Inmiddels hebben we door het uitvergroten van incidenten meer aandacht gekregen voor straf en controle dan voor positieve aanpakken. Politici wekken door regels en procedures graag de indruk dat alles beheersbaar is. Maar daardoor is wel een onwerkbare jeugdzorg geschapen en onze gemeenteambtenaren rapporteren zich een ongeluk.

Mensen hebben behoefte aan sturing, opvoeding, steun en positieve bevestiging. Een financiële crisis is alleen te overwinnen door een positieve grondhouding uit te stralen. De beste bezuiniging wordt gerealiseerd door verantwoordelijk en creatief burgerschap, een dienende en verantwoordelijke overheid en voorbeeldgedrag van sleutelfiguren.

Met samen werken aan samenleven lossen we problemen op, maken we het mensen met een zwaar leven dragelijker, worden we weer trots op elkaar en denken we in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Willem Vermeulen,Raf Daenen

Oirschot